Rano i kasno rađanje su usko vezani za reproduktivno zdravlje mladih. Na osnovu poslednjih istraživanja Zavoda za javno zdravlje „Milan Jovanović Batut“ oko 28 odsto učenika je imalo seksualne odnose do prvog razreda srednje škole.

Podataka o reproduktivnom zdravlju je vrlo malo iz Užica i Zlatiborskog okruga iako četvrtinu populacije čine mlade.

U prvom razredu držimo predavanja u Savetovalištu za mlade, kao i u svakom odeljenju  o reproduktivnom zdravlju i o kontracepciji.

Sa druge strane pomera se granica rađanja i sve je više žena koje kod nas dolaze i sa 35 godina odlažu rađanje i ne planiraju porodicu, – ističe dr Vesna Misailović, specijalista ginekologije Dispanzera za zdravstvenu zaštitu žena užičkog Doma zdravlja.

Dr Vesna Misailović, specijalista ginekologije (Foto: UžiceMedia)

Rano rađanje se takođe ne preporučuje jer postoje neke granice kad smatramo da je žena spremna i fizički ali isto tako emotivno i psihički. Sa sruge strane ne treba dolaziti i u neke godine kada može da postane problem da se ostane u drugom stanju.

– Ako je žena rano stupila u seksualne odnose onda postoji velika mogućnost više infekcija koje se nadovezuju jedna na drugu i samim tim može da dođe do steriliteta, – navodi dr Misailović.

Mlade u zdravstvenom riziku odlikuju nizak nivo znanja i brige o sopstvenom zdravlju, nedovoljno korišćenje službi zdravstvene zaštite, stigma i diskriminacija koju doživljavaju od opšte populacije, rano susretanje sa problemima specifičnim za odrasle, rano stupanje u seksualne odnose, česta promena seksualnih partnera i korišćenje alkohola, duvana i droga.

Rano i kasno rađanje, kako pomoći mladim ljudima

Postoji čitav niz aktivnosti kod seksualnog i reproduktivnog zdravlja mladih i to predstavlja  sveobuhvatni program čiji je cilj da se mladim ljudima pomogne da ostvare zadovoljavajuću seksualnost i sačuvaju reproduktivno zdravlje.

Posebno se nastoji da se kod što većeg broja mladih seksualna aktivnost odloži do postizanja relativne zrelosti, da oni ostvaruju samo željene seksualne odnose, da uvek koriste efikasnu kontracepciju i da redovno i pravilno primenjuju zaštitu od polno prenosivih infekcija.

Veoma je važno angažovanje na očuvanju i unapređenju seksualnog i reproduktivnog zdravlja posebno osetljivih grupa. Kako navode oni imaju potrebe za informisanjem, savetovanjem ili zdravstvenom zaštitom. Svaku mladu osobu treba tretirati na jednak način, bez diskriminacije i stigmatizacije. 

Rano i kasno rađanje, predviđene aktivnosti

Aktivnosti u okviru zdravstvene promocije treba zasnivati na najboljim dostupnim dokazima, imajući u vidu lokalni kontekst, kapacitete i realne potrebe mladih. 

Odgovor na pitanje, kako doprineti očuvanju i unapređenju seksualnog i reproduktivnog zdravlja mladih, nije ni jednostavan ni jedinstven. To zavisi od njihovih karakteristika u pogledu mogućnosti, aspiracija, vrednosti i normi. Ipak, okosnicu većine programa promocije seksualnog i reproduktivnog zdravlja mladih čine obezbeđivanje sveobuhvatne seksualne edukacije i prilagođavanje zdravstvene zaštite potrebama mladih.

Takav pristup ukazuje da društvo prepoznaje i poštuje seksualni aspekt ličnosti adolescenata, a očekuje se da podstakne razvoj lične odgovornosti mladih za sopstveno zdravlje i da ih motiviše da se bezbedno ponašaju.

Pandemija koronavirusa se nije mnogo odrazila na rad u Dispanzeru za zdravstvenu zaštitu žena jer su sve vreme radili čak i preventivne preglede. Veća je šteta ako ne radimo preventivne preglede jer će mnogo žena oboleti i neće dobiti pravovremenu zdravstvenu zaštitu.

U serijalu „DA NAS IMA VIŠE“, odgovaramo na brojna pitanja, nedoumice o reproduktivnom zdravlju mladih u Užicu, podsticajnim merama za natalitet, koje su i kakve prepreke za rađanje dece, a potražili smo odgovore i od užičkih srednjoškolaca na temu reprodukitnog zdravlja.

Tekst je nastao u okviru projekta „ДА НАС ИМА ВИШЕ Репродуктивно здравље младих и подстицање наталитета“, koji realizuje Udruženje „UžiceMedia“ na istoimenom Portalu. Projekat se sufinansira iz Budžeta Grada Užica. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Hroniku kovid – 19 tokom oktobra možete videti na UžiceMedia.

Hroniku kovid – 19 tokom septembra možete videti na UžiceMedia.

Aktuelne podatke za Srbiju na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

- Advertisement -