Projekat „Odvajamo“ realizuje se u Čajetini, koja je jedan od pionira upravljanja otpadom u Srbiji, nosilac je KJP „Zlatibor“, i sa početkom realizacije na ovoj teritoriji se prestaje sa korišćenjem kontejnera na javnim površinama.

– Primarna selekcije otpada je nešto čemu težimo već godinama, i za šta se lokalna samouprava na čelu sa KJP “Zlatibor” Čajetina, uveliko pripremala. Podržani od strane Švedske vlade, Stalne konferencije gradova i opština, nadležnog ministarstva, sada mogu da kažem da je početak realizacije ovog važnog koraka u očuvanju životne sredine došao, – izjavila je pomoćnica predsednika opštine Čajetina Marija Jeremić i dodala:

– Cilj nam je da razdvajanjem otpada na mestu nastanka na suvi i mokri, povećamo količine suvog otpada i na taj način smanjimo količine koje završavaju na deponiji.

Projekat „Odvajamo“ pokrenulo je Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije uz podršku EU i Kraljevine Švedske i on se sprovodi u četiri regiona za upravljanje otpadom, koji obuhvataju ukupno 17 gradova i opština u Srbiji, među kojima je i Opština Čajetina, kao deo regionalne Duboko.

Sa svečanosti u Čajetini (Foto: Opština Čajetina)

Kroz projekat „Odvajamo“ opštini Čajetina donirana je komunalna oprema u vidu 5.936 plavih kanti zapremine 240 litara za sakupljanje reciklabilnog toka otpada, 40 žutih kontejnera zapremine 1,1 m3 namenjenih za sakupljanje stakla, auto-smećara kapaciteta 16 m3, kao i pomoć u sprovođenju kampanje informisanja građana o primarnoj selekciji otpada.

Antoan Avinjon, programski menadžer za zaštitu životne sredine Kancelarije EU u Srbiji, izjavio je da nakon tri godine od početnih aktivnosti po ovom projektu stanovnici opštine Čajetina dobijaju mogućnost da na mestu nastanka otpada odvajaju onaj koji će lokalno komunalno preduzeće prikupiti i ponuditi na tržištu sekundarnih sirovina od čega će lokalna samouprava još i zaraditi.

– Opština Čajetina je jedan od pionira u Srbiji upravljanja otpadom kada su se 2011. godine priključili osnivačima Regionalne sanitarne deponije Duboko. I, evo, nakon 11 godina, ponovo ste u prilici da budete pioniri u razdvajanju otpada u Srbiji, – zaključio je Avinjon.  

Državna sekretarka Ministarstva zaštite životne sredine Ivana Hadži Stošić je navela podatak da u opštinama u kojima se sprovodi ovaj projekat godišnje se generiše oko 215 tona otpada, i cilj ovog projekta je da se u naredne dve godine reciklira 30 tona otpada sa deponija.

– Ministarstvo zaštite životne sredine i Vlada Republike Srbije su usvojili dva ključna dokumenta u ovoj oblasti – Plan upravljanje otpadom za period od 10 godina i Akcioni plan za period 2022-2024 godine, i, naravno, ministarstvo i Vlada Srbije će nastaviti da podržavaju opštinu Čajetina i sve ostale opštine u zelenim projektima, – dodala je Hadži Stošić.

Glavni nosilac projekta odvajanja otpada na teritoriji opštine Čajetina je KJP „Zlatibor“ Čajetina i rukovodilac komunalne službe Vera Blagojević je najavila da će do sredine avgusta prvih 107 domaćinstava dobiti nove kante za odvajanje otpada. Takođe je navela da se sa početkom realizacije ovog projekta na teritoriji opštine Čajetina prestaje sa korišćenjem kontejnera na javnim površinama.

Više fotograafija na FB stranici i Instagramu UžiceMedia.

Eko škola OŠ „Dimitrije Tucović“ ( Foto: Opština Čajetina)

Hroniku kovid -19 tokom avgusta možete pogledati na UžiceMedia.

Aktuelne podatke o kovidu za Srbiju pogledajte na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

Najvažnije servisne informacije tokom avgusta možete pogledati OVDE

- Advertisement -