Republička direkcija za imovinu oglasila je prodaju Banjskog kompleksa „Zlatar“ u Novoj Varoši. Reč je o imovini u vlasništvu Republike Srbije i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Predmet prodaje su objekat za prevenciju, lečenje i reahabilitaciju kardiovaskularnih oboljenja, poslovni prostori zdravstva i nekoliko katastarskih parcela, navodi Republička direkcija. Imovina se prodaje u viđenom stanju, bez prava kupca na naknadne reklamacije.

Početna cena Banjskog kompleksa „Zlatar“ iznosu oko 3,9 mil EUR. Razgledanje imovine obaviće se 7. novembra 2019. godine, od 12 do 14 sati.

Pravo učešća na tenderu imaju sva pravna i fizička lica koja ispune tražene uslove. Rok za dostavljanje ponuda je 12. novembar 2019. u 15.30. Otvaranje prispelih ponuda izvršiće se komisijski. Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene kuporodajne cene.

Više informacija o tenderu možete videti OVDE.

- Advertisement -