Od 11. juna ove godine počinje podnošenje zahteva za subvencije u poljoprivrednoj proizvodnji za koje je Grad Užice opredelio 27, 5 miliona dinara.

Maksimalan povraćaj sredstava je 250.000dinara, a konkurs je otvoren do utroška sredstava. Grad Užice u  okviru mera agrarne politike između ostalog subvencioniše nabavku steonih junica, krava i teladi simentalske rase i nabavku umatičenih grla u ovčarstvu. Zatim sistema za mužu i drugog.

U oblasti voćarstva kao i ranijih godina očekuje se interesovanjeza nabavku sistema za zalivanje, mreža za zasenu i sadnog materijala maksimalno do dva hektara površine.

Grad će subvencionisati i nabavku poljoprivredne mehanizacije i organsku proizvodnju, a kao nova mera predeviđena je kalcifikacija zemljišta za koju je predviđen povraćaj do 25.000 dinara.

- Advertisement -