Preporuke građanima da se u zagađenim područjima uzima hrana bogata Be-vitaminima, vitaminima Ce i E, zatim omega-3 masnim kiselinama, što se vezuje sa antioksidativnim i antiinflamatornim svojstvima ovih sastojaka. Kada je vazduh zagađen ne preporučuje se boravak na otvorenom.

U skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha, i u skladu sa Planom kvaliteta vazduha i kratkoročnim akcionim planom grada Užica obaveštavaju se građani o sledećem:

U urbanoj zoni grada Užica u predhodnih nekoliko dana zbog temperaturne inverzije u grejnoj sezoni, a usled povećane potrošnje energenata kod svih ložišta i nesmanjenog intenziteta saobraćaja došlo je do smanjenja kvaliteta vazduha. Pošto se u narednim danima ne očekuje promena klimatskih uslova obaveštavaju se građani o sledećem merama koje je neophodno preduzeti:

• Smanjiti potrošnju energenata na minimalno potrebnu meru
• Koristiti isključivo suva drva kod domaćinstava koja se greju upotrebom čvrstih goriva
• ne ubacivati pepeo u kontejnere sa komunalnim otpadom
• pepeo pre odlaganja ohladiti
• gasiti „zapaljene” kontejnere

Svakodnevna pojava na Aleksića mostu (Foto: N.T. UžiceMedia)

Kada primete da kontejner gori otvorenim plamenom ili otpad nepotpuno sagoreva, građani i inspekcija mogu da pozovu nadležne službe. Ako se zapaljen kontejner nalazi pored stambenog ili poslovnog objekta, trafo stanice, parkiranog vozila i sličnih objekata, pozivaju broj profesionalne Vatrogasne jedinice 193.

Ukoliko se zapaljen kontejner nalazi na mestu gde nije ugrožena imovina, već toksični gasovi stvaraju zdravstvene probleme, građani pozivaju telefon 592-492- Komunalna policija grada Užica.

Ostale preporuke građanima:


• smanjiti korišćenje vozila u privatne svrhe
• koristiti javni prevoz i organizovani taksi prevoz, a u slučajevima kada je to moguće, ići peške
• gasiti motore vozila dok se čeka promena svetla na semaforima
• da svi operateri preduzmu sve mere za smanjenje zagađenja vazduha u cilju zaštite zdravlja ljudi

U danima kada je vazduh prekomerno zagađen:

• Prostorije držati zatvorene, a provetravanje stanova se ne preporučuje u jutarnjim i večernjim satima
• Izbegavati aktivnosti na otvorenom
• ne provoditi vreme na mestima planiranim za odmor i rekreaciju na otvorenom (parkovi, igrališta, sportski tereni, klizalište i drugo)
• Za osetljive kategorije društva: Osobe sa srčanim i plućnim oboljenjima, starije osobe i deca treba da izbegavaju bilo kakvu aktivnost napolju.

Pogled na grad, ne vidi se „prst pred okom“ (Foto: Arhiva UžiceMedia)

Ostali bi trebali da izbegavaju produžene i teške napore, objavljeno je na gradskom sajtu.

Pogledajte i druge tekstove iz ekologijeputopise i reportaže sa stranice Užicemedia.

- Advertisement -