Eкsponat Muare efekat obezbedio је Naučni klub Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Užice (RCU) u okviru javnog poziva Centra za promociju nauke. Vrednost eksponata je 192. 000 dinara i namenjen je svim zainteresovanim učenicima i nastavnicima.

Milena Vićević, direktorka RCU

Muare efekat predstavlja vizuelnu stvarnost koja nastaje prelamanjem svetlosti i kreiranja iluzije. Muare se odnosi na svilu koja u sebi ima šaru crnih i belih traka i taj efekat predstavlja optičke fenomene, – istakla je Milena Vićević, direktorka RCU.

Užička Umetnička škola učestvovala je u izboru eksponata za Naučni park. U narednom periodu planirana je nabavka kamere i dodatnih eksponata koji se uklapaju u postojeću postavku sa skulpturama iz Umetničke škole.

Eksponat je u dvorištu Crvenog krsta i Umetničke škole a iz RCU uputili su poziv učenicima da organizuju svoje aktivnosti u Naučnom parku.

- Advertisement -