U okviru projekta „Uspostavljanje sistema odbrane od poplava u prekograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine“ koji se realizuje u okviru programa prekogranične saradnje Evropske unije u Mokroj Gori je održana pokazna vežba jedinica civilne zaštite Užica,  Višegrada i Bajine Bašte u saradnji sa vatrogasnim jedinicama Odeljenja Užice i spasilačkom jedinicom Crvenog krsta Užice.

Pre pokazne vežbe „Brana Kršanje“održana je prezentacija održanih obuka jedinica civilne zaštite koji se uključuju u odbranu od poplava na ugroženom području sa ukupno 33 pripadnika iz tri lokalne samouprave.

Cilj vežbe na Belom Rzavu bio je da se u što relanijim uslovima prikaže zajednički rad nadležnih službi u vanrednim situacijama, a cilj aktivnosti upoznavanje pripadnika timova sa načinom rada i tehničkim karakteristikama spasilačke opreme za spasavanje na vodi.

Sprovodena razrada i uvežbavanje pojedinačnih zadataka, rutine i dinamike izvođenja aktivnosti, uvežbavanje spasilačkih tehnika i zahvata, pregledanje terena i drugo.

– Atmosfersko pražnjenje u zoni brane Kršanje uslovilo je nastanak početnog požara koji se zbog jakog vetra širi. U gornjem toku reke usled obilnih padavina došlo je do poplavnog talasa u fomi bujičnog potoka. Uvećana količina nanosa izliva se preko korita reke i ugrožava naseljeno mesto i putnu infrastrukturu.

Na lokaciji brane Kršanje članovi alpinističkog kluba zatečeni naglom promenom vremenskih uslova gube koordinaciju i padaju niz strminu ka vodotoku. Prilikom pada jedan alpinosta zadobija teške telesne povrede, nalazi se na padini iznad samog vodotoka – jeste scenario vežbe koja je izvedena u Mokroj Gori.      

Projekat „Uspostavljanje sistema odbrane od poplava u prekograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine“ koji se finansira iz IPA fondova podrazumevao je i uređenje korita reka Rače u Bajinij Bašti, Rzava u Višegradu i Kamišine u Mokroj Gori.

- Advertisement -