Predlog budžeta Užica usvojen danas, (6. decembra), uvećane su sve oblasti, a sa više novca u narednoj godini finansiraće se investicioni projekti, infrastruktura, socijalna zaštita i briga o porodici, zdravstvo, subvencionisanje građana u merama zaštite životne sredine i poljoprivrede.

09. decembar

Nove cene grejanja primenjivaće se od sredine iduće godine

Nove cene grejanja u Užicu primenjivaće se od 1. juna 2022. godine, pošto je Gradsko veće, na današnjoj sednici, odlučilo da prolongira poskupljenje grejanja za šest meseci jer najnoviji podaci sa svetskog tržišta energenata, gasa i mazuta, pokazuju stabilnost ovih cena i prestanak njihovog rasta. A cene energenata bile su upravo glavni razlog za skuplje grejanje, pošto u ceni njegovog koštanja učestvuju sa čak 70%.

Na osnovu ovih podataka, članovi Gradskog veća odlučili su da građani i svi ostali korisnici usluga „Gradske toplane Užice“ i u narednih šest meseci naredne godine plaćaju isto onoliko koliko su plaćali i do sada.

Na ovoj sednici Gradsko veće je utvrdilo i predloge promena u sastavima upravnih odbora Narodnog muzeja i Istorijskog arhiva, kao i u školskom odboru Tehničke škole.

06. decembar

Predlog budžeta Užica 3,7 milijardi dinara

Članovi Gradskog veća danas su utvrdili predlog budžeta Užica za 2022. godinu u iznosu od 3,772 milijarde dinara. U njegovoj strukturi tekući prihodi i primanja su 3,450 milijarde dinara, sopstveni prihodi budžetskih korisnika 57 miliona i preneti raspoređeni višak iz prethodne godine 265 miliona dinara.

Budžet je projektovan na realnom planiranju gde su u obzir uzeti podaci o ostvarivanju prihoda budžeta u prva tri kvartala 2021. godine. Uvećane su sve oblasti, a sa više novca u narednoj godini finansiraće se investicioni projekti, infrastruktura, socijalna zaštita i briga o porodici, zdravstvo, subvencionisanje građana u merama zaštite životne sredine i poljoprivrede.

Prihvaćeni su i predlozi odluka koje se odnose na prihode koji pripadaju Gradskoj opštini Sevojno, na komunalne takse i kadrovski plan gradskih uprava, Gradskog pravobranilaštva, Službe budžetske inspekcije i Službe interne revizije.

Povećana cena grejanja

Usvojen je zahtev Gradske toplane za povećanjem cena usluga grejanja. Ove cene, koje nisu menjane u poslednje tri godine, uvećane su u proseku za 9%, tako da će sada, na primer vlasnici stambenog prostora, plaćati 108,97 dinara po m2 umesto dosadašnjih 99,6 dinara (cene su bez PDV-a).

Razlog za povećanje cene grejanja je enormno poskupljenje cena energenata, mazuta i gasa, na svetskom tržištu, a energenti u ceni koštanja učestvuju čak sa 70%.

Na današnjoj sednici obrazovano je Savetodavno-stručno telo za dobro upravljanje, donesena odluka koja reguliše korišćenje prostorija mesnih zajednica za političke aktivnosti i određeno da sat korišćenja Gradskog klizališta košta 150 dinara.

Javna rasprava o Nacrtu budžeta grada Užica za 2022. godinu održana je početkom decembra.

Užice Vidikovac Zabučje (Foto: Iz arhive UžiceMedia)

Hroniku kovid -19 tokom decembra možete pogledati na UžiceMedia.

Hroniku kovid – 19 tokom novembra možete videti na UžiceMedia.

Aktuelne podatke za Srbiju na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

- Advertisement -