Cilj je povećati zastupljenost žena u političkom životu u lokalnim sredinama, kako bi se koliko toliko izjednačile sa onim što je učinjeno na republičkom nivou, rečeno je na panel diskusiji u Užicu. Po rečima Suzane Paunović, direktorke vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava po pitanju položaja žena učinjeno je dosta, ali je činjenica da na lokalnom nivou koordinaciona tela nisu jednako zastupljena.

Želimo veću efikasnost ovih tela i veće uključivanje žena u lokalne politike. Postoji izvesnost da ćemo u gradovima i opštinama napraviti rezultat, ali postoji segment na kojem svi moramo više raditi, a odnosi se na žene koje žive u ruralnim, seoskim područjima, – izjavila je Paunović, podsećajući da nimalo nije lako animirati žene u gradskim sredinama, ali da je to i te kako teško u ruralnim područjima. Žene su od malena suočene sa nizom predrasuda, poput one da ženama nije mesto u politici.

Suzana Paunović, direktorka vadine Kancelarije za ljudska i manjinska prava

Njih moramo da ohrabrimo, taj glas moramo da čujemo. To nije samo pitanje postizanja puke rodne ravnopravnosti, već je veoma važno da se čuje glas žena jer on najčešće govori o problemima koji tište svaku porodicu, a to je, kako i na koji način može da se obezbedi bolja zdravstvena zaštita, kako da se bolje zaštitimo od nasilja u porodici, kako da zaštitimo decu od različitih vrsta izazova, šta je to što je potrebno jednoj lokalnoj samoupravi, a da nije uvek samo infrastruktura.

Nataša Mihailović, narodna poslanica

Nataša Mihailović, narodna poslanica govorila je o većem učešću žena uopšte u politici, posebno se osvrnuvši na aktivnije uključivanje u politički život na lokalnom nivou.

Sistem kvota ne sme sam po sebi biti cilj, kvote su samo jedan od instrumenata ka stvaranju onih politika koje istinski uvažavaju sve ono što jesu potrebe žena ne samo u politici nego u društvu uopšte, – bila je jasna Mihailović, koja smatra da su žene itekakto zainteresovane za politiku. Sa zakonskim povećanjem na 40 odsto ne treba očekivati revolucionarne promene, ali povećana zastupljenost žena u političkom životu koju je ozakonila i Narodna skupština Srbije, trebalo bi dodatno da motiviše žene da se još više i aktivnije uključe u politiku.

Mi u ovom momentu imamo 38 odsto žena u Skupštini Srbije ali verujem da će povećanje na 40 odsto i na republičkom i na lokalnom nivou doprineti boljem položaju žena u društvu i unapređivanja svega onoga što jesu interesi žena, jer će od sada na listama biti veći broj žena, – kaže Mihailović.

Natalija Vasilić, predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost Grada Užica

Natalija Vasilić, predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost Grada Užica, očekuje da će ovakvi skupovi doprineti da se u javnosti više zna o do sada učinjenom po pitanju položaja i statutsa žena u našoj sredini.

Prilika je ovo da pokažemo kako smo se borile za žene i da li smo napravile neki pomak i šta ćemo ubuduće raditi. A kada je u pitanju lokalni parlament, prisutnost žena je negde oko jedne trećine, koja je uvek varirala, ali se nadamo da ćemo sada sa ovih 40 odsto biti u prilici da zastupljenost žena bude veća. Praktično to znači da će od pet lica na listi dve će morati da budu žene, – istakla je Vasilić.

Sa panel diskusije „Žene u javnom i političkom životu Srbije“ (Foto: UM)

Panel diskusiju „Žene u javnom i političkom životu Srbije“, organizovale su aktivisktinje Saveta za rodnu ravnopravnost Grada Užica, povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena, u užičkom Gradskom kulturnom centru.

- Advertisement -