U sredu 24. aprila 2019. godine u jutarnjim satima (4h30min) došlo je do pucanja magistralnog cevovoda visoke zone u Beogradskoj ulici (kod Subotića česme).

Tom prilikom došlo je do neznatnog plavljenja okolnih objekata ali je saobraćajnica pretrpela značajnu štetu. JKP“Vodovod“ je sanirao kvar i u 16 časova je počeo sistem da se puni.

U večernjim satima 250 metara uzvodno (oko 19h) došlo je do nove havarije na cevovodu, u obali u nastavku ulice Miloša Božanovića. Prilikom havarije nije izazvana nikakva značajnija šteta jer su rezervoari bili prazni pa nije došlo do istakanja veće količine vode.

JKP“Vodovod“ je nastavio sa radovima i jutros u 3h 30 minuta cevovod je popravljen i sistem je počeo da se ponovo puni.

Pored navedenog JKP“Vodovod“ je noćas cisternama snabdevao i bolnički rezervoar, a jutros će u koordinaciji sa štabom za vanredne situacije nastaviti snabdevanje cisternama u delovima grada gde nema vode. Raspored cisterni će biti uskoro objavljen.

Očekuje se stabilizacija sistema tokom dana, – saopšteno je iz JKP „Vodovod“ Užice.

- Advertisement -