Plan NSZ je da se tokom ove godine programom subvencija za samozapošljavanje podrži 3.330 nezaposlenih kako bi započeli sopstveni posao, kao i da subvencijama podrže poslodavce u zapošljavanju još 2.710 nezaposlenih.
S tim ciljem, Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja, a kroz programe Nacionalne službe, subvencioniše preduzetnike i poslodavce sumom od 150.000 do 300.000 dinara.
Kako navode iz tog Ministarstva, subvencije za samozapošljavanje namenjene su nezaposlenima koji se vode na evidenciji NSZ i koji imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog posla.
Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 180.000 dinara, odnosno 200.000 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 220.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom.

Sa jednog od ranijih skupoova užičkih preduzetnica

U NSZ ističu da se pravo na subvenciju može ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva, i u tom slučaju, kažu, svaki građanin pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju.
Istraživanje ministarstva, dodaju, pokazuje da je 70 odsto onih koji su prošle godine dobili subvencije opstalo na tržištu i nastavilo sa poslovanjem.
Druga vrsta subvencija koju obezbeđuje NSZ odnosi se na zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih, a koji se odobravaju poslodavcima iz privatnog sektora.
U teže kategorije zapošljivih, objašnjavaju u Ministarstvu, spadaju mladi do 30 godina starosti – bez kvalifikacija, odnosno sa niskim kvalifikacijama, mladi koji posao traže duže od 12 meseci, Romi, osobe sa invaliditetom, žrtve porodičnog nasilja…
Koliko će ko novca dobiti od NSZ, zavisi od toga koliko je opština razvijena, pa je tako 150.000 dinara namenjeno za građane u bolje stojećim opštinama, pa sve do 300.000 dinara za građane iz manje razvijenih sredina.
Razvoj preduzetništva i podsticanje zapošljavanja u Nacionalnoj službi uključuje i aktivnost koja podrazumeva savetovanje i informisanje u vezi sa samozapošljavanjem, pa tako, kažu u NSZ, plan je da 18.000 korisnika ove godine dobije takvu uslugu.
U Ministarstvu privrede kažu za Tanjug da oni već treću godinu zaredom raspisuju javne pozive za dodelu finansijske podrške mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima, a u cilju podsticanja zapošljavanja.
Navode da su trenutno otvorena dva programa finansijske podrške koja sprovodi Ministarstvo privrede, oba u saradnji sa Fondom za razvoj, te da je jedan namenjen razvojnim projektima, i predstavlja kombinaciju grantova koji mogu da čine 20 odsto troškova, dok preostalih 80 odsto čini povoljan kredit Fonda, za šta je obezbeđeno 500 miliona dinara.
Nedavno je raspisan i javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava nezaposlenima, pocetnicima u poslovanju, ali i privrednicima koji su u početnoj fazi razvoja preduzeća, za šta im je na raspolaganju 250 miliona dinara.
– Novac koji je dostupan kroz ovaj program, može se koristiti za nabavku opreme, dogradnju, rekonstrukciju, opremanje, adaptaciju ili sanaciju poslovnog ili proizvodnog prostora, kao i za nabavku trajnih obrtnih sredstava koja mogu da učestvuju najviše do 20 odsto u strukturi ukupnog ulaganja,- poručuju iz Ministarstva.
Minimalni iznos novca koji preduzetnik može da dobije po ovom programu je, dodaju, 400.000, a maksimalan, šest miliona dinara.
Javni pozivi će, napominju, biti otvoreni dok se sredstva ne utroše, a najkasnije do kraja ove godine.
Izvor: Tanjug

- Advertisement -