U mnogim zemljama u svetu, na taj dan organizuju se akcije koje imaju za cilj promenu ekološke svesti i u kojima, svake godine učestvuje više od pola milijarde ljudi.Neke od poruka obeležavanja tog datuma su i želja za stvaranjem nove, „zelene“ ekonomije, kao i usmeravanje svetskog obrazovnog sistema ka problemima koji se tiču ekologije.

Svrha obeležavanja Dana planete Zemlje jeste da se upozori na opasnost koja preti životu usled naglog razvoja industrije i porasta potrebe za energijom, što je dovelo do ispuštanja velikih količina otrovnih supstanci u atmosferu i povećanog iskorišćavanja fosilnog goriva, a posredno uticalo i na globalno zagrevanje i klimatske promene.


Dan planete Zemlje 2018. godine će se fokusirati na mobilizaciju sveta za zaustavljanje plastičnog otpada, uključujući stvaranje podrške globalnom naporu kako bi se uklonila plastika za jednokratnu upotrebu, zajedno sa globalnom regulativom za zbrinjavanje plastike.

Hidrocentrala na Đetinji, napravljena 1900. godine

Cilj je i edukacija miliona ljudi o zdravstvenim i drugim rizicima povezanim sa korišćenjem i odlaganjem plastike, uključujući čišćenje vode i prirode. Naš kraj je poznat po lepim rekama, prednjači Rzav, koji nosi epitete najčistije reke, pa Drina i niz drugih.
Povodom obeležavanja Dana planete Zemlje, Dino park na Zlatiboru, osmislio je niz aktivnosti.

Pored edukativne radionice o ekologiji, nadležni Dino parka rešili su da deci svih uzrasta priušte i besplatan pregled kičme i stopala. Na preglede imaju pravo deca sa teritorije opštine Čajetina, kao i deca koja trenutno borave na Zlatiboru.


Ideja obilježavanja Dana planete Zemlje prvi put je predstavljena 1969. godine, a službeno se obeležava od 1992. godine kada je tokom Konferencije UN-a o zaštiti životne sredine i razvoju u Rio de Janeiru, na kojoj je učestovao veliki broj predstavnika vlada i nevladinih udruženja, usklađen dalekosežni program za promociju održivog razvoja. Na predlog bolivijske vlade 2009. godine, Opšta skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 22. april međunarodnim Danom planete Zemlje.

- Advertisement -