U naredne tri godine Evropska unija će u Srbiji uz finansijsku podršku u vidu pet grantova finansirati projekti koji se fokusiraju na:

  • Razvoj političkog dijaloga između države i NVO (1,5 miliona evra). Cilj bespovratne pomoći (granta) je jačanje kapaciteta svih strana u političkom dijalogu (uključujući vlasti) i omogući će pojedincima i malim organizacijama civilnog društva korist od podrške EU kroz lakši i vrlo fleksibilan mehanizam.
  • Jačanje kapaciteta civilnog društva za sveobuhvatne reforme praćenja u vladavini prava (1 milion evra).

„Civilno društvo je srce svake demokratije i kao takvo blisko je i srcu Evropske unije. Evropska unija pomaže organizacijama civilnog društva u Srbiji već više od dve decenije i do sada je ta podrška premašila 60 miliona evra. Sa ovom novom podrškom cilj je da se ojačaju kapaciteti civilnog društva za formulisanje politika i komunikaciju o političkom dijalogu između civilnog sektora i državne uprave. Civilni sektor i državna uprava čine dva stuba istog mosta te dijalog i bliska saradnja među njima čine glavni element u kvalitetnom i inkluzivnom procesu kreiranja politike“, izjavio je Sem Fabrici, ambasador Evropske unije u Srbiji.

Pobednički projekti u ovom pozivu, koji uključuju više od 15 vodećih i partnerskih organizacija, fokusiraće se na kapacitete civilnog društva u oblasti vladavine prava, javne uprave, suzbijanja korupcije, e-uprave, urbanističkog i prostornog planiranja, a u narednim mesecima će izdvojiti deo sredstava i za manje inicijative i projekte, navodi se u informaciji iz EU info centra.

Detalje o bespovratnoj pomoći i korisnicima možete videti ovde.

Hroniku Kovid -19, sa najnovijim podacima u februaru u Užicu i ostalim opštinama Zlatiborskog okruga, možete pogledati na linku UžiceMedia.

A aktuelne podatke za Srbiju možete videti na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

- Advertisement -