Porez na imovinu plaća se kvartalno, i to u roku od 45 dana od dana početka tromesečja. Tako rate padaju uglavnom 15. u mesecu: februaru, maju, avgustu i novembru.

Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu od 11 odsto, a za izbegavanje plaćanja tog poreza predviđena je kazna od 5.000 dinara, a za sve obaveze koje nisu plaćene na zakonom propisan način mogu se preduzeti mere prinudne naplate.

Građani koji se nalaze u reprogramu poreskog duga trebalo bi da izmire svoje obaveze da ne bi snosili zakonske posledice, tj. ukidanje reprograma uz vraćanje kamate koja je bila za otpis.

- Advertisement -