Planinari Rujna, učestovali su u akciji na planini Orjen zajedno sa oko 230 planinara iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Republike Srbije.

Proteklog vikenda 25 članova Planinarskog duštva „Rujno“ iz Užica izvelo je akciju na planini Orjen, popevši se na vrhove Jastrebica, Vučji Zub i Leotar, predstavljajući naš grad i planinarski sport u najboljem izdanju .

Akciju je vodio licencirani planinarski vodič Dejan Tomić, zahvaljući kome smo dobili fotografije i informaciju, o akciji na planini Orjen.

Orjen je najviša subadriatička planina dinarskog orogena. Sa 1894 m Zubački kabao je najviši od ukupno 6 vrhova iznad 1800 m. Kao jako krševita planina, Orjen je bezvodan, iako prima prosečno 4762 mm padavina godišnje i spada u najkišovitije oblasti u Evropi.

Orjen se sastoji od nekoliko paralelnih lanaca koji se pružaju od sjeverozapada prema jugoistoku. Između lanaca su duboki dolovi kao Reovački do, Duboki do, Dobri do i Ubaljski do. Oni su glacijalni dolovi, koji pored dužina od nekoliko kilometara dostižu značajne širine od 2 km.

Reljef Orjena je izrazito glaciokarstnog karaktera, što je matični substrat veoma čistog krečnjaka, a glacijacija je ovde bila izuzetno snažna. Ledena kapa je u vrijeme glacijala dostizala veličinu od 150 km². Glečeri su silazili sa svih strana Orjena, a najznačajniji su bili glečeri prema Risnu i Dragaljskom polju, dok je jedan lednik sišao i u Dobri do. Sjeverna strana Orjena se zove Bijela gora. najizrazitiji je visokoplaninski predeo koji je prekriven visokim bukovo-jelovim šumama.“ (wikipedia)

Planinari Rujna osvajaju najviše vrhove

Podsećamo i na ranije akcije užičkih planinara o kojima smo pisali – planinari PD „Rujno“ osvojili najviše vrhove Grčke. Tokom jula njihovi planinari su osvojili Maglić, najviši vrh u Bosni i Hercegovini, poduhvat će ponoviti za dva dana, u sredu.

Planinarsko društvo “Rujno“ je osnovano u Užicu, 1996. godine. Bavi se izvođenjem jednodnevnih i višednevnih planinarskih akcija i izleta, kako u okolini Užica, tako i u Srbiji i van granica zemlje.

Planinari PD „Rujno“ učestvuju i u svim događajima, kao takmičarskim, tako i kulturnim, koje su vezane za grad Užice.

Na svom sajtu kažu da su posebno ponosni na „deo aktivnosti koje se odnose na zaštitu i čuvanje prirode. Pomenute aktivnosti sprovodimo, kako sa odraslim članovima našeg društva, tako i sa decom školskog uzrasta, u gradskim i seoskim školama.

Bavimo se i obeležavanjem planinarskih staza u okolini grada , a i po pozivu drugih planinarskih društava iz zemlje i inostranstva, pomažemo svojim bogatim iskustvom i znanjem u obeležavanju i trasiranju novih staza.

Mnogo je akcija i ekspedeicija izvedeno do sada. Pomenućemo samo neke od osvojenih vrhova:

Akonkagva 6970m , Kilimandžaro 5898m, Monblan 4810m, Damavand 5640m, Elbrus 5643m, Ararat 5140 m, Gran Paradizo 4061 m, Erdžijas 3917 m, Kačkar 3550 m, Musala 2928 m, Triglav 2864 m i mnogi drugi vrhovi.“

Društvo svoje akcije izvodi svakog vikenda tokom godine, bez obzira na vremenske uslove. Akcije vode iskusni vodiči, koji pre svega vode računa o bezbednosti svakog učesnika akcije.

Sastanak članova planinarskog društva je svake srede u MZ Centar u 17:00 časova gde se članovi društva upoznaju sa akcijama koje su bile izvedene, kao i o budućim akcijama.

Više fotografija sa Orjena na FB stranici UžiceMedia.

Aktuelni podaci o kovidu za Srbiju na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

- Advertisement -