Pismenost i obeležavanje Međunarodnog dana bila je prilika da se pripremi izložba o prvim srpskim štamparijama i knjigama, s posebnim osvrtom na Rujansko četvorojevanđelje, koje je prva knjiga odštampana u Srbiji davne 1537. godine u manastiru Rujan nadomak Užica.

„Pismenost je zaista mnogo više od pukog učenja slova i reči. Pretvara kapljice mastila na papiru u prozore na svet; to je ključ koji otvara vrata znanja, emancipacije i mašte,“ poručuje nam Odri Azule, generalna direktorka UNESKA, povodom ovogodišnjeg Međunarodnog dana pismenosti.

Širom sveta 8. septembra obeležava se Međunarodni dan pismenosti. Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESKO) proglasila je 8. septembar za Međunarodni dan pismenosti 1967. godine, da bi se svake godine, bar na taj dan, istakla važnost čitanja i pismenosti, kako u životu pojedinca, tako i društva u celini.

Opštom deklaracijom o ljudskim pravima iz 1948. godine priznato je pravo na obrazovanje, a time i pravo na pismenost.

Međunarodni dan pismenosti 2023. godine obeležava se se pod sloganom „Promovisanje pismenosti za svet u tranziciji: Izgradnja temelja za održiva i mirna društva“.

Predavanje na temu pismenosti (Foto: Bibliotekari OŠ „Dušan Jerkovič“

Pismenost nije samo sposobnost čitanja i pisanja, već i sposobnost razumevanja i primene informacija u svakodnevnom životu. Ona otvara vrata znanju, kulturi i boljim prilikama.

Međutim, i dalje postoji globalna nejednakost u pristupu obrazovanju i pismenosti. Ovaj dan je prilika da se podsetimo koliko je pismenost ključna za individualni razvoj, socijalnu inkluziju i ekonomski napredak.

Pismenost – Predavanja i izložba u školi

Bibliotekari Osnovne škole „Dušan Jerković“ iz Užica trude se da kroz svoje aktivnosti i projekte rade na poboljšanju i promovisanju svih vrsta pismenosti, teže da podstaknu razmišljanje na ovu temu i da ukažu učenicima koliki je značaj celoživotnog učenja.

Kao i prethodnih godina bibliotekarke Mirjana i Ana održale su učenicima niz predavanja na temu značaja pismenosti.

Takođe su pripremile i postavile izložbu o prvim srpskim štamparijama i knjigama, s posebnim osvrtom na Rujansko četvorojevanđelje, koje je zapravo prva knjiga odštampana u Srbiji davne 1537. godine u manastiru Rujan nadomak Užica, i to zahvaljujući upornosti i požrtvovavnosti samoukog monaha Teodosija, koji je želeo da Božije reči ostanu zabeležene i opstanu vekovima.

Učenici škole upoznali su se i sa najnovijim podacima: u Srbiji prema popisu iz 2011. bilo je 1,96 % nepismenih, a prema popisu iz 2022. manje od 38.000 stanovnika, odnosno njih 0,63 %, starih 10 i više godina – nepismeno je.

Manastir Rujan, ovde je odštampana prva knjiga u Srbiji davne 1537. godine (Foto: Nada Tošić UžiceMedia)

A od toga, nepismenih žena daleko je više nego nepismenih muškaraca. Udeo žena u ukupnom broju nepismenih iznosi čak 71%. Više od polovine nepismenih ima 65 i više godina.

U svetu situacija je i dalje puna nepravde i nejednakosti: 244 miliona dece školskog uzrasta još uvek ne ide u školu, od kojih 98 miliona u podsaharskoj Africi. U isto vreme, 763 miliona odraslih i dalje ne zna da čita i piše – dve trećine su žene.

Ako je pismenost pobeda čovečanstva, univerzalna pismenost treba da postane stvarnost, a ne samo cilj.

Autorke: Mirjana R. Pejović, Ana Duković


Do sada smo na „Užicemedia“ objavili više teksotva o aktivnostima učenika, bibliotekara, nastavnika OŠ „Dušan Jerković“, podsećamo na jedan od njih pod naslovom „Kreativni učenici“.

Za još korisnih tekstovapratite naš sajt!

- Advertisement -