Na osnovu Odluke o komunalnom uređenju RJ Parking servis je počeo sa primenom uređaja za blokadu vozila u slučaju ometanja komunalnog reda. Nalog za postavljanje uređaja izdaje Komunalna inspekcija.

-Vlasnik vozila koje je blokirano, da bi ga odblokirao, mora pozvati RJ Parking servis na broj telefona istaknut na nalepnici postavljenoj na prednje vetrobransko staklo prilikom postavljanja uređaja za blokadu. Troškovi deblokiranja iznose 2.000 dinara za putničko vozilo i 8.000 dinara za teretna i kombi vozila,- navedeno je u obaveštenju iz JKP „Bioktoš“.

Ukoliko se vlasnik do 20,00 sati ne javi u Javnu garažu radi plaćanja kazne, vozilo će biti uklonjeno na za to predviđeno mesto (hangar u Krčagovu), a troškove uklanjanja putničkog vozila, koji iznose 4.000 dinara, snosiće vlasnik vozila.

Iz JKP „Bioktoš“ i obaveštanje da je izmenjena cena usluge parkiranja i odnošenja nepropisno parkiranih vozila kojom se reguliše da dnevna parking karta, ukoliko se plati u roku od 8 dana bude umanjena za 50 % i iznosi 500 din.

U JKP „Bioktoš“ za danas je planirano pranje ulica u Adi, Vrelima i na petlji. Poslovi prikupljanja rizle vršiće se u Heroja Luna, Adi i na Buaru.

Sve informacije koje se odnose na usluge i robu JKP  „Bioktoš“  možete dobiti
pozivom na besplatan broj telefona 0800 031 030.

Radno vreme rasadnika JKP „Bioktoš“ u Sevojnu:

Radnim danima od 06,30 do 19,30 sati.
Subota od 7,00 do 17,00 sati.

Radno vreme Cvećare br. 2 JKP„ Bioktoš“:

Radnim danima od 07,00 do 20,00 sati.
Subotom i nedeljom od 07,00 do 14,30 sati.

- Advertisement -