U prisustvu brojnih privrednika i predsednika opštine Čajetina Milana Stamatovića, otvorena Poslovna zona “Braneško polje“, udaljena devet kilometara od centra Čajetine, a prostire se na 200 hektara zemljišta mešovite vlasničke strukture – opštinskog, privatnog i  državnog.

– Nasledili smo nešto što moramo da uvažavamo i poštujemo, a posebno ljude koji su uradili plansku dokumentaciju i uspostavili infrastrukturu, kao i one koji su se zadržali na teritoriji mesne zajednice Šljivovica. Želimo sa zdravih temelja da nastavimo sve ono što su nam ostavili naši prethodnici. Na nama je da to dodatno izgradimo, unapredimo i stvorimo jedan dobar ambijent u Poslovnoj zoni „Braneško polje“, koji će prepoznati sve više kompanija, – izjavio je Milan Stamatović, predsednik opštine Čajetina, na otvaranju zone.

– Velika čast i zadovoljstvo je biti na čelu jedne male opštine, kada ovde sada imamo 30 kompanija sa oko 400 zaposlenih, sa perspektivom za još veći broj kompanija i novih radnih mesta. Opština Čajetina je spremna za sve savremene tokove, tako i one u oblasti zaštite životne sredine. Uskoro ćemo započeti gradnju novog pogona za preradu otpadnih voda koji će prikupljati vodu sa teritorije Šljivovice. U ovoj godini ćemo izgraditi i najavljeni vodovod od Sušičkog vrela do Žigarskog visa, a nadam se da ćemo nastaviti i do Zlatibora, – istakao je Stamatović.

Sa otvaranje Poslovne zone, Milan Stamatović i Marija Jeremić (Foto: Informativna služba Opštine ČLajetina)

Do sada je uređeno 30 hektara prostora poslovne zone, a njena prednost je što se nalazi u neposrednoj blizini važnih saobraćajnica, kao što su pruga Beograd-Bar, aerodrom Ponikve, raskrsnica magistralnih putnih pravaca Subotica-Podgorica i deonice Sušica – Višegrad, u okviru međunarodnog puta E 761, a veoma blizu je i granični prelaz sa Bosnom i Hercegovinom.

Poslovna zona „Braneško polje“ ima potpuno izgrađenu infrastrukturu, parcele i objekte pogodne za proizvodne, prerađivačke i slične pogone a kapaciteti električne energije u potpunosti zadovoljajaju potrebe zone. Trenutno u zoni posluje 30 preduzeća sa velikim brojem radnika iz oblasti drvoprerade, mašinske i tekstilne industrije, proizvodnje proizvoda od plastike, građevinskih materijala.

Opština Čajetina će pristupiti izradi detaljnog urbanističkog plana nephodnog za dalji razvoj ove zone, koji će definisati nove investicione lokacije i elemente prateće infrastrukture kako bi se stvorili uslovi za dalji privredni razvoj opštine. Na ovaj način Čajetina želi da privuče domaće i strane investitore, što će dovesti do otvaranja novih radnih mesta i poboljšanja životnog standarda građana, ali i razvoja cele lokalne zajednice, – navedeno je u informaciji Opštine Čajetina povodom otvaranja Poslovne zone “Braneško polje“.

Zlatibor (Foto: Iz arhive UžiceMedia)

Hroniku kovid – 19 tokom juna možete pogledati na Užicemedia.

Hroniku kovid – 19 tokom maja možete videti na UžiceMedia.

Aktuelne podatke za Srbiju na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

- Advertisement -