Ovaj događaj sastavni je deo projekta Izgradnja kapaciteta žena sa invaliditetom za zagovaranje njihovih seksualnih i reproduktivnih prava u pet lokalnih zajednica u Srbiji (Kragujevac, Raška, Temerin, Užice, Vranje) koji realizuje Organizacija za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA iz Novog Sada uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija i u saradnji sa lokalnim partnerima u svakoj opštini.

Lokalni partner na projektu u Užicu je Udruženje invalida cerebralne i dečijep aralize. Okruglom stolu je prisustvovao Slobodan Grbić, član Gradskog veća zadužen za socijalnu politiku, kao i predstavnici zdravstvenih ustanova, Nacionalne službe za zapošljavanje i nevladinih organizacija i udruženja iz grada koje se bave ovom ciljnom grupom.

Predsednik Udruženja invalida cerebralne i dečije paralize Užice, Čedomir Cicović, istakao je da je ovaj projekat od izuzetnog značaja, a u njegovom prvom delu, samim tim i na okruglom stolu, sumirani su određeni rezultati istraživanja i analiza koji ukazuju da  je do sada u ovoj oblasti u Užicu postignuto dosta.

Čedomir Cicović, predsednik Udruženja invalida cerebralne i dečije paralize Užice

Međutim, definisani su i predlozi šta se može učiniti da se na tom polju, ali i u celini, unapredi položaj žena sa invaliditetom. O predlozima će biti upoznati i članovi novog gradskog rukovodstva koji su zaduženi za ovu oblast, kako bi ih uvrstili u njihove planove rada za naredni period. Po rečima Cicovića, u odnosu na gradove koji su uključeni u projekat u naprednijem položaju, situacija je u nekim segmentima bolja, pre svega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti žena sa invaliditetom.

– U Užicu od 2010. godine postoji ginekološki sto za žene sa invaliditetom, zatim, učinili smo pristupačnnom laboratorijsku službu Opšte bolnice, imamo pomake i kod lečenja zuba za ljude sa smetnjama u razvoju. Ono što nedostaje jeste podizanje svesti, pa u krajnjoj liniji i povećanje informisanosti ove populacije, jer primećujemo da dosta žena sa invaliditetom i ne zna da sve te mogućnosti postoje,- rekao je Cicović.

Ana Đokić, sekretarka Udruženja distrofičara Užice

Sekretarka Udruženja distrofičara Užice Ana Đokić, kaže da je okrugli sto omogućio da se razmene informacije o svim dobrim primerima koje je grad Užice uradio za žene sa invaliditetom u oblasti seksualnosti i reporodutivnog zdravlja. S druge strane, omogućio je da same žene koje su učestvovale u projektu i predstavnici institucija dođu do relevantnih informacija koje će pokazati u kom smeru udruženja treba da nastave svoj rad kako bi žene sa invaliditetom dobile što adekvatniju zdravstvenu zaštitu i osetile se jače u svojoj lokalnoj zajednici.

- Advertisement -