Oglas za besplatne banje u lečilištima Srbije rapisan je danas, a rok za podnošenje prijava je 21. april. Uslov za dobijanje banje je da penzioneri nisu koristili besplatnu rehabilitaciju u 2020. i 2021. godini, a da mogu da prilože i raspoloživu medicinsku dokumentaciju.

Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija penzija iznosi do 30.978 dinara.

Pravo da se jave na oglas imaju svi korisnici penzija koji, osim penzije koja je do 30.978 dinara, nemaju druga lična primanja. Pravo da se jave na oglas imaju i korisnici penzija koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i koji primaju penziju iz inostranstva (preračunato po srednjem kursu NBS na dan 01.4.2022. godine 1€ = 117,7507 dinara), pod uslovom da zbir tih penzija iznosi do 30.978 dinara.

Uz prijavu, potrebno je podneti:

penzijski ček;

dokaz o visini penzije iz inostranstva (izvod banke, potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja i drugo);

popunjenu prijavu sa izjavom, na propisanom obrascu, gde želi da koristi rehabilitaciju, da osim penzije korisnik nema drugih ličnih primanja, da nije koristio rehabilitaciju u 2020. i 2021. godini i da ovlašćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje da u njegovo ime i za njegov račun zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će koristiti pravo na rehabilitaciju;

raspoloživu medicinsku dokumentaciju, ukoliko je korisnik poseduje.

Prijave se podnose udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija sa područja filijale Fonda na kojoj korisnik ima prebivalište, a korisnici sa teritorije AP Kosovo i Metohija sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije AP Kosovo i Metohija, prijave podnose najbližoj filijali Fonda prema mestu prebivališta, odnosno boravišta.

Prijave se mogu podneti i u najbližoj organizacionoj jedinici Fonda, ukoliko penzioner u vreme podnošenja prijave boravi van svog mesta stanovanja. Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.

Centar Vrnjačke Banje (Foto: Iz arhive Užicemedia)

Prijave na oglas za besplatne banje do 21. aprila

Prijave na oglas za besplatne banje se podnose od 5. aprila, a zaključno sa 21. aprilom 2022. godine.

Rang lista korisnika penzija koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju se objavljuje dvadeset prvog radnog dana od dana isteka oglasa.

Na rang listu korisnika penzija koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju može se podneti prigovor nadležnoj komisiji u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli.

Komisija je dužna da u roku od pet dana razmotri podnete prigovore, obavesti podnosioce prigovora i utvrdi konačnu rang listu korisnika penzija koji su ostvarili pravo na rehabilitaciju, koju objavljuju na oglasnim tablama organizacija korisnika penzija /Saveza penzionera Srbije i Udruženja penzionera Srbije „Nezavisnost”/, Direkcije Fonda, Pokrajinskog fonda i filijala Fonda.

U postupku prijavljivanja, udruženja penzionera i penzioneri su u obavezi da se pridržavaju svih propisanih mera bezbednosno-zdravstvene zaštite, nevedeno je u oglasu na sajtu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Oglas za besplatne banje raspisuje se svake godine u Srbiji i vlada veliko interesovanje najstarije srpske populacije.

Među najlepšim i najposećenijim banjama kod nas je Vrnjačka Banja, koja je bila najpopularnija letnja destinacija 2021. godine u Srbiji. Može poslužiti za rehabilitaciju, ali i kao jedan od predloga za odmor, jer je pravo mesto za dobru energiju, zdravlje, vedar duh…

Pogledajte i druge putopise i reportaže sa stranice UžiceMedia, među kojima ima i banja iz Srbije.

Vrnjačka Banja (Foto: N.Tošić UžiceMedia)

Hroniku kovid -19 tokom aprila možete pogledati na UžiceMedia.

Aktuelne podatke za Srbiju na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

Najvažnije servisne informacije u Užicu možete pogledati OVDE.

- Advertisement -