Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv objavili su poziv za učešće u programu Šampioni održivosti, u okviru projekta “Održivi razvoj za sve”.

Cilj programa je jačanje kapaciteta poslovnog sektora, a posebno malih i srednjih preduzeća i usklađivanje njihovih poslovnih praksi sa Ciljevima održivog razvoja.

Program je namenjen preduzećima koji žele da unaprede svoje poslovanje kroz unapređenje održivih praksi, steknu dodatnu reputaciju u domaćoj i inostranoj poslovnoj zajednici, povežu se sa liderima održivosti i uvide na koji sve način mogu da ostvare dodatne prednosti kod potrošača, klijenata, finansijskih institucija, potencijalnih investitora i poslovnih partnera.

Program podrške za mala i srednja preduzeća podrazumeva obuku, mentorstvo, promociju i umrežavanje sa poslovnom i društvenom zajednicom. Rok za prijavu zainteresovanih preduzeća: 30. novembar 2020. godine.

Prijava za program vrši se preko ovog linka.

Program podrške za mala i srednja preduzeća „Šampioni održivosti“ organizuju Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv u okviru projekta „Održivi razvoj za sve“ koji podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Partneri na projektu su Fondacija Ana and Vlade Divac, Centar za visoke ekonomske studije, Beogradska otvorena škola, Fondacija centar za demokratiju, Timočki omladinski centar i Beogradski fond za političku izuzetnost.

Tehnička podrška projektu od strane Smart kolektiva usmerena je na jačanje kapaciteta kompanija i usklađivanje njihovih poslovnih praksi sa ciljevima održivog razvoja.

- Advertisement -