Odlazak u penziju od naredne godine predviđa nove uslove, još ranije najavljene. Granica za odlazak u starosnu penziju kod žena pomera se za dva meseca, tako da je uslov za žene u sledećoj godini 63 godine i osam meseci života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Kod muškaraca i dalje važe isti uslovi – 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, objavio je Fond.

Kako se navodi, zakon propisuje pomeranje starosnog uslova za žene sve do 2032. godine, kada će uslovi za oba pola biti izjednačeni – 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Osiguranici oba pola mogu ostvariti pravo na penziju i ukoliko imaju navršenih 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.

Za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju od naredne godine završava se prelazni period, odnosno pomeranje uslova za žene, pa će od 1. januara za oba pola za ostvarivanje tog prava biti potrebno 40 godina staža i 60 godina života.

U tom slučaju penzija se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju u toj kalendarskoj godini, a maksimalno 20,4 odsto.

Dakle, kako je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) objavio od 1. januara važitće novi uslovi za odlazak u penziju, a kolike su penzije?

Penzije iduće godine 450 evra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da su penzije od 2022. do oktobra 2023. godine povećane za 56,1 odsto, i najavio da će prosečna penzija u 2024. godini dostići nivo od 450 evra.

„Od 2022. smo imali pet uvećanja penzija, prvo smo imali 5,5 odsto, pa devet odsto – vanredna indeksacija. Pa smo imali 12,1 odsto 1. januara ove godine. Zatim imamo 5,5 od 1. oktobra, biće primljene u novembru te penzije i 14,8 od 1. januara. Ukupno za dve godine 56,1 odsto. Ako nam saberete inflaciju ne za dve, nego tri godine, 12,5 odsto, 11,9 odsto i 4,9 odsto to je oko 32 odsto”, rekao je Vučić, preneo je Tanjug.

On je dodao da će i tokom naredne 2024. godine biti uvećanja penzija, da će prosečna penzija biti oko 440-450 evra.

Pogledajte i druge tekstove iz oblasti društvaputopise i reportaže sa stranice Užicemedia.

- Advertisement -