Za  podizanje nivoa zdravstvenih usluga za decu u Centru za majku i dete nabavljena je posle više od 30 godina nova stomatološka stolica.

Grad Užice u  protekle 3-4 godine ulagao je prosečno oko pet miliona dinara godišnje u Zdravstveni centar i Dom zdravlja u nabavku ambulantnih i putničkih vozila i za nabavku opreme,- istakao je gradonačelnik Tihomir Petković.

Sa skupa na Dečjoj stomatologiji u Užicu (Foto: UM)

Ukupno ove godine uloženo je 5,6 miliona dinara, a u budžetu za 2020. godinu planirano je pet miliona za Zdravstveni centar Užice.

Dr Danijela Marinković, v.d. direktora Doma zdravlja Užice podsetila je da u 2018.godini Grad  nabavio dva automobila i EKG aparat, a u 2019. godini dva vozila, stomatološku stolicu i obuku zaposlenih Hitne službi.

Dr Jovanka Dražić

Dr Miloš Božović, direktor Zdravstvenog centra Užice zahvalio se predstavnicima grada za ulaganja u zdravstvo.

Grad ulaže i u primarnu i u sekundarnu zdravstvenu zaštitu. Siguran sam da će i ubuduće nastaviti sa ulaganjima za zdravstvene usluge, – rekao je dr Božović.

Načelnica Stomatološke službe Doma zdravlja Užice dr Jovanka Dražić navela je da „je inicijativa potekla od korisnika i zaposlenih da bi se obezbedila kvalitetnija usluga pacijentima“.

U Stomatološkoj službi na Dečjem odeljenju radi osam lekara od kojih je šest stomatologa raspoređeno po osnovnim školama.

- Advertisement -