Rok za podnošenje prijava za javne pozive za socijalno inovativne projekte u Srbiji, koje finansira Vlada Švajcarske kroz program Swiss PRO, ističe 3. avgusta, do kada zainteresovane organizacije civilnog društva i lokalne samouprave sa programske teritorije  mogu predložiti projekte usmerene na potrebe ranjivih grupa i njihovo socijalno uključivanje.

Kroz javni poziv namenjen civilnom sektoru, u kom pravo učešća imaju organizacije sa iskustvom u radu sa ranjivim grupama, program će podržati do 25 organizacija za sprovođenje projekata u vrednosti od 10.000 do 14.000 evra.

Sa druge strane, program će kroz drugi poziv pružiti tehničku podršku, a zatim i sredstva za sprovođenje projekata u partnerstvu sa civilnim sektorom za najviše 10 lokalnih samouprava iz programske oblasti koje pripadaju trećoj i četvrtoj grupi prema stepenu razvijenosti.

Ukupna vrednost fonda za podršku socijalno inovativnim projektima iznosi 420.000 evra.

Više informacija o samom pozivu, kriterijumima za izbor korisnika, načinu konkurisanja kao i dokumentacija za prijavljivanje dostupne su na veb sajtu programa i stranici „Konkursi“: www.swisspro.org.rs/konkursi/javni-pozivi.

- Advertisement -