rad Užice je postupio po preporuci Vlade Republike Srbije i odlučeno je da se aktiviraju sve linije u sistemu javnog gradskog i prigradskog transporta putnika u režimu saobraćaja: “letnji režim – školski raspust“.

Prema rečima direktora Javnog preduzeća Užice razvoj Nikole Maksimovića, rad javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika će se organizovati fazno, u skladu sa epidemiološkom situacijom, odnosno na taj način što će se usluge javnog gradskog i prigradskog prevoza pružati prema sledećim prioritetima:

  • prva faza: zaposlena lica
  • druga faza: studenti i đaci
  • treća faza: nezaposleni, turisti, ostala lica (uključujući i penzionere mlađe od 65 godina)
  • četvrta faza: lica starija od 65 godina

Predviđeno je da vozači javnog prevoza obavezno nose ličnu zaštitnu opremu, masku i rukavice, dok upravljaju vozilom, kao i ostala službena lica koja se nalaze u vozilu poput redara, kondukgera i kontrolora isto tako imati obavezu da nose zaštitnu opremu, masku i rukavice, po mogućnosti i zaštitne vizire. Ovo se odnosi i na putnike koji će biti u obavezi da nose maske i rukavice.

Autobuska stanica Užice (Foto: UM)

Direktor Užice prevoza Dragan Marjanović, navodi za sajt Grada Užica, da će vozačka kabina biti odvojena providnom folijom od putničkog dela vozila, usluge javnog prevoza mogu koristiti samo lica koja nose ličnu zaštitnu opremu – masku i rukavice, neće biti dozvljen ulaz putnicima koji na pravilan način ne koriste zaštitnu masku i rukavice.

Sedišta će biti vidljivo obeležena sa uspostavljenim razmakom koji omogućava odgovarajuću fizičku distancu između putnika. Mesta za stajanje u vozilu će biti vidljivo obeležena na taj način da se poštuje odgovarajuha fizička distanca, u skladu sa mogućnostima, odnosno raspoloživim kapacitetima vozila javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Sva vozila će biti dezinfikovana, pre prvog polaska ili nakon povratka u autobazu po završetku rada, a po mogućstvu vozilo će se dezinfikovati i u toku radnog dana.

Detaljnije informacije o koronavirusu u tekstu Užicemedia.

- Advertisement -