Nova generacija studenata na startu je svog budućeg visokog obrazovanja na Pedagoškom fakultetu i Visokoj školi strukovnih studija u Užicu.

Na Pedagoškom fakultetu na studijskom programu učitelj upisano je 45 a na smeru vaspitač 24 studenata.

Interesovanje nije bilo veliko a jedan deo odgovornosti je demografska situacija i sve manje dece što se odrazilo i na broj kandidata za upis– izjavila je prof.dr Snežana Marinković, dekan Pedagoškog fakulteta.

U procesu akreditacije na ovom fakultetu su novi studijski programi, a ova generacija studenata ima veći broj izbornih predmeta.

Na državnoj Visokoj školi strukovnoj studija upisana je 44. generacija sa preko 300 brucoša. Najveće interesovanje bilo je za studijske programe informatike, zdravstvene nege i turizma.

Škola je ove godine ponudila 10 studijskih programa na kojima će se obrazovati strukovni inženjeri različitih profila,-navela je dr Ivana Ćirović, direktorka škole.

Proces obrazovanja u školi organizovan je na osnovnim, specijalističkim i master studijama. Posle trogodišnjih osnovnih studija studenti mogu nastaviti obrazovanje na višim nivoima studija.

- Advertisement -