Nijedna žena manje – ulična akcija koju danas organizuju Autonomni ženski centar i Žene u crnom iz Beograda u saradnji sa organizacijama članicama Mreže Žene protiv nasilja, u Knez Mihajlovoj u Beogradu. Članice Ženskog centra Užice minutom ćutanja i akcijom „Nijedna mrtva više“ obeležile su Dan sećanja na žene žrtve nasilja.

„Živimo u zemlji u kojoj je svaka druga žena doživela neki oblik nasilja, a od 2010. godine do danas od strane člana porodice ili partnera ubijeno je najmanje 363 žene. Svaka treća ranije se obraćala nadležnim institucijama za pomoć.

Istraživanje „Kad istitucije zakažu ostaje tišina1“ potvrđuje taj podatak i pokazuje da su žrtve u proseku imale šest kontakata sa institucijama, kao i da je period od prvog obraćanja institucijama do ubistva proteklo skoro tri godine.

Identifikovani izazovi u institucionalnom sistemu zaštite od nasilja tiču se: neblagovremenog postupanja; neprepoznavanja nasilja; izostanka   međuinstitucionalne razmene informacija; neprepoznavanja prisutnosti pokazatelja visokog rizika od smrtnog ishoda nasilja; izostanka procene bezbednosnih rizika; izostanka mehanizama za praćenje izrečenih mera zaštite; kao i nedovoljnih kadrovskih, tehničkih i drugih kapaciteta i znanja u sistemu zaštite žena od nasilja.

Obeležavanjem Dana sećanja na žene žrtve nasilja ukazujemo na ove izazove i sećamo se svih žena koje su ubijene samo zbog toga što su žene. Pozivamo javnost i medije da nam se pridruže u zahtevima za odgovarajuće infromacije i podršku za žene na putu njihovog izlaska iz nasilja.

  • Tražimo podršku zahtevima za blagovremenu i adekvatnu institucionalnu reakciju na svaku prijavu nasilja prema ženama, kako bi se ubuduće sprečila ubistva žena.
  • Tražimo odgovornost predstavnika institucija da sa dužnom pažnjom primene obaveze ustanovljene domaćim i međunarodnim zakonima i politikama na prijavu nasilja prema ženama, kao i da istraže da li je bilo učinjenih propusta, sankcionišu odgovorne i obezbede da se oni više nikada ne ponove.
  • Neophodno je da institucionalni sistem i društvo u Srbiji neodložno ostvare u praksi reči „Ni jedna žena manje“. To dugujemo ženama koje smo izgubili i njihovim prodicama, kao i budućim generacijama žena.

NIJEDNA ŽENA MANJE!“

Ovo je navedeno u saopštenju uz poziv za učešće u akciji Autonomnog ženskog centara i Žena u crnom u saradnji sa organizacijama članicama Mreže Žene protiv nasilja.

Akcija je na početku Knez Mihajlove ulice (kod nekadašnjeg Ruskog cara), danas, 18. maja, od 14:00 do 15:00 časova.

Užice:

“Nijedna mrtva više”

Članice Ženskog centra Užice minutom ćutanja i akcijom „Nijedna mrtva više“ obeležile su Dan sećanja na žene žrtve nasilja uz podsećanje da je u toku ove godine ubijeno 13, u prošloj 20 žena, a da institicije moraju primenjivati zakone i protokole kako bi žene žrtve bile bezbedne i imale slobodu.

Hroniku kovid – 19 tokom maja možete pogledati na UžiceMedia.

Aktuelne podatke za Srbiju na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

Najvažnije servisne informacije tokom maja možete pogledati OVDE.

- Advertisement -