Unija studenata Užica i Studentski parlament Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija obratili su se javnosti saopštenjem u kome se navodi:

„Unija studenata Užica i Studentski parlament Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija ne podržavaju predloženi sastav Saveta za mlade, o kome treba da se izjasni Skupština grada Užica na sledećoj sednici, imajući u vidu da ne odražava realno stanje stvari niti doprinosi ravnomernoj uključenosti mladih u proces donošenja odluka na lokalnom nivou.

Predloženi sastav Saveta za mlade čini veliki broj pojedinaca koji su predloženi po nedovoljno jasnim kriterijumima, te kao takav izaziva opravdanu sumnju da neće biti telo koje će štititi interese mladih u Užicu.

Nije jasno ni zbog čega u sastavu Saveta za mlade nisu uključeni predstavnici mladih iz svih pet srednjih škola, već samo iz Užičke gimnazije, kao ni kako je moguće da u Savetu za mlade nema mesta za predstavnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija, pored predstavnika Pedagoškog fakulteta.

Godinama se zalažemo i da mesta u Savetu treba da se nađu i za predstavnike studenata koji studiraju van Užica, koji čine 1/3 mladih sa prebivalištem u Užicu, što je takođe zanemareno.

Smatramo i da predlog predsednika Skupštine grada Užica Branislava Mitrovića za predsednika Saveta nije rešenje koje bi podržali kao optimalno.

Zbog svega toga, predlažemo predlagaču sastava Saveta za mlade da postupak izbora obustavi, te u transparentnom procesu u koji će biti uključeni svi relevantni subjekti utvrdi novi sastav Saveta za mlade, koji treba da predstavlja telo u koje mladi imaju poverenja i koje će biti u službi svim mladima u gradu Užicu,- navedeno je u saopštenju Unije studenata Užica i Studentskog parlamenta Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija.

- Advertisement -