Milovanovićeve slike koje može pogledati užička publika inspirisane su beogradskim rekama. Izložbu u Narodnom muzeju u Užicu otvorio je kustos, istoričar umetnosti Marko Đurić. Dragana Obradović, istoričar umetnosti, između ostalog, napisala je u katalogu  za izložbu:

Raznovrsnost u prikazivanju istog motiva, motiva vode, odrazila se kroz najrazličitija umetnička reagovanja kojima slikar krči sopstveni put i stvaralačke vizije. On se u ovom slučaju pojavljuje kao junak vatrene potrage za drugačijim. Dela koja su nastala kao rezultat stvaralačkog nagona, nesputana zvaničnim pravilima i  aničenjima pokazuju umetnikov dodir sa širokim spektrom stilova koji su povezani sa modernom umetnošću.

Vladimir Milovanović i Marko Đurić

Promena po sebi bila je snaga koja motiviše a inovacija je postala primarni cilj. On odlučno dovodi u pitanje tradicionalne ideje predstavljanja oblika, prostora, upotrebe boje i izbora tema. Iako u slikarstvu Vladimira Milovanovića ne važe tradicionalno prihvaćena pravila i standardi treba imati u vidu da invencija uvek jednim delom podrazumeva i povratak izvorima.

Vladimir Milovanović je rođen u Beogradu 1977. godine, diplomirao na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu – zidno slikarstvo. Usavršavao se na Ecola de Viaduc des Arts u Parizu. Predstavljao Srbiju na međunarodnim salonima Figuration Critique2007.  i Salon d Automne 2008. i 2009. u Parizu.

Izlagao na više samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Angažovan na zaštiti spomenika kulture od 1999. godine. Član je ULUS-a.

- Advertisement -