Ona kaže da predsednik želi donošenje medijske strategije u otvorenijem postupku, kao i da je predložio i OEBS-u da se uključi.
Vasiljević je zamolila sve kojih se strategija tiče da se uključe i predložila formiranje nove

Suzana Vasiljević, savetnica predsednika Republike za medije

radne grupe koja će uključiti predstavnike domaćih i stranih medijskih udruženja.
Kada govorimo o slobodi izražavanja izveštaj je jasan – nije postignut nikakav rezultat od prethodnog izveštaja, rekao je Sem Fabrici, šef delegacije EU u Srbiji.
Više novinarskih i medijskih udruženja ocenilo je nedavno da je Nacrt Strategije razvoja javnog informisanja do 2023. godine, “nelegitiman dokument, izrađen bez učešća relevantnih predstavnika struke i civilnog društva“.
Među glavnim zagovornicima da Medijska strategija bude doneta, na evidentno netransparentan način, i uprkos tome što su predstavnici svih relevantnih medijskih i novinarskih udruženja napustili rad u Radnoj grupi za izradu nacrta Strategije, bili su državni sekretar za informisanje u ministarstvu kulture i informisanja Aleksandar Gajović, predsednik Radne grupe profesor i TV reditelj Stanko Crnobrnja, zatim trojka koju čine predstavnici tzv. Medijskog saveza tj. predsednici opskurnih novinarskih i medijskih organizacija Dragana Čabarkapa predsednica Sinos-a (Sindikat novinara Srbije), član Radne grupe Milan Petković, predsednik PROUNS-a i Gvozden Nikolić, predsednik UMMRS.
Tzv. Medijski savez, koji pored pomenutih sindikata i udruženja čini i Društvo novinara Vojvodine, akcenat u nacrtu nove Medijske strategije stavio je na vraćanje države u vlasničku strukturu medija, što je potpuno suprotno zahtevima EU za potpuni izlazak države Srbije iz vlasništva u medijima. Propagirali su i insistirali da ugašena novinskaagencija Tanjug ponovo postane državna agencija, kao i da se širom Srbije otvore regionalni medijski javni servisi o trošku građana Srbije. Takođe, predlagali su i da se ukine samoregulacija u medijskoj sferi, te da država bude ta koja će putem svojih regulatornih tela uticati na rad medija u Srbiji, što je takođe potpuno suprotno od prakse država članica EU i ocene da je REM kao državno regulatorno telo potpuno inertan, a Savet za štampu kao nezavisno samoregulatorno telo trenutno jedina svetla tačka na medijskoj sceni Srbije.
Dok na jednoj strani EU kao jedan od uslova za prijem Srbije u svoje članstvo zahteva da

Aleksandar Gajović, državni sekretar

se smanji stepen etatizacije u medijskoj sferi, da država garantuje slobodu govora i prenošenja informacija, jedna grupa medijskih amatera htela je da u Strategiju ugura elemente po kojima bi se Srbija vratila u vreme jednopartijskog sistema, vreme jednoobraznosti medija i potpune podređenosti medija i novinara državi i političkim moćnicima. Jednom rečju umesto da novinari budu kritičari i kontrolori svake vlasti i čuvari demokratije, zagovaralo se da budu poslušnici.
Za propagandu svojih stavova ova grupa dobila je finansijsku i logističku podršku Ministarstva kulture, a na tribinama koje su organizovali učestvovao je i državni sekretar, koji je od polovine decembra prošle godine do danas uporno najavljivao početak javne rasprave o nacrtu nove medijske Strategije.
Očigledno je da se pisanje nove medijske Strategije pokazalo kao previše težak zadatak za Ministarstvo kulture i informisanja, ali i za Vladu Srbije, pa je dalje brukanje zaustavio predsednik Srbije. Osnov za mešanje predsednika u poslove Vlade, Vučićeva savetnica za medije  Suzana Vasiljević pronašla je u pozivu premijerke Ane Brnabić Vučiću da pomogne.
Nesumnjivo da je Vučiću u odluci da se raspusti preostali patrljak od Radne grupe i da se baci nacrt Strategije koji je ta Radna grupa napravila kao potpuno neupotrebljiv, te izradi novog nacrta Strategije pristupi sa mnogo više ozbiljnosti ali i kredibilnosti ljudi koji će ga pisati, u velikoj meri pomogao razgovor sa Semom Fabricijem, šefom Delegacije EU u Srbiji.

 

- Advertisement -