Poreskoj upravi Srbije stiglo 23.238 prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana u 2017. godini.

Prema izveštaju Poreske uprave, podneto je za 1.790 poreskih prijava više nego što je podneto za 2016. godinu.

Porez na dohodak morali su da prijave građani koji godišnje zarađuju više od 2. 375.136 dinara. Prihodi 100 najplaćenijih građana kreću se u rasponu od oko 40 do 340 miliona dinara godišnje.

Kako navode iz Poreske uprave, najviše prijava podneto je na teritoriji koju obuhvata Regionalno odeljenje Beograd – ukupno 16.199.

Regionalno odeljenje Kragujevac primilo je 1.423 prijave, najviše iz Kragujevca 398, zatim iz Čačka 157, Užice je na trećem mestu 141, zatim slede Kruševac sa 99 i Kraljevo sa 96 prijava.

Regionalno odeljenje Novi Sad primilo je, Niš 1.265 prijava i Regionalno odeljenje Priština 10 prijava.

Inače, najviše prijava podneto je na Novom Beogradu – 4.496.

Najplaćeniji su menadžeri, direktori i inženjeri, a od 100 najplaćenijih građana 69 su domaći, a 31 strani državljani, dok su 90 odsto pripadnici muškog pola.

- Advertisement -