Baveći se mobingom u istoimenoj publikaciji odakle su i pomenute definicije u izdanju Radničke štampe pof.dr Rajko Kosanović navodi da zoolog Kondrad Lonrenc kao mobing prikazuje ponašanje životinja, posebno izraženo kod vukova koji odabiru jednog člana svog čopora, najčešće najslabijeg člana, obeleže ga kao nepoželjnog, proganjaju ga sve dok ga ne isteraju iz čopora, što uglavnom predstavlja za njega smrtnu presudu.

Ko su moberi? Autori brošure „Mobing“, Aleksandar Ilić, Jelica Rajačić Čapaković i Dunja Civrić koju je izdao vršački „Stop mobing“ navode: poremećene ličnosti, beskrupulozne, bezobzirne osobe, ambiciozne osobe željne pozicije za koju nemaju pravih kapaciteta, osobe smanjenog kapaciteta za kreativnost, igru i radost, frustrirane osobe sa ličnim porodičnim i bračnim problemima koje demonstracijom moći nad drugima i mobiranjem ublažavaju vlastite frustracije, osobe smanjenog potencijala za ljubav i davanje, i osobe koje se plaše da i same ne postanu žrtve.

Odgovarajući na pitanje ko su žrtve pomenuti autori kažu da su najčešće žrtve „poštenjaci“ i koji uočavaju i prijavljuju nepravilnosti na poslu, mladi tek zaposleni i oni pred penzijom, mirni i povučeni radnici niže stručne spreme, radnici koji ćute i trpe, oni koji žele više samostalnosti u radu i bolje uslove, pripadnici manjina i različitih religija, drugačijeg etničkog porekla, osobe različitog seksualnog opredeljenja, osobe koje često odsustvuju s posla zbog bolesti, kreativne osobe…

Gde najbolje uspeva mobing?

– Veoma važan uzrok pojave mobinga u nekoj radnoj sredini je svakako veoma loša radna klima u kojoj vladaju zavist, zloba, neprijateljstvo i pritisci – piše u brošuri „Mobing“ u kojoj se i kaže  da „ pored vertikalnog (šef) i horizontalnog mobinga (kolege) postoji i strateški mobing – dogovor upravljačke strukture o višku zaposlenih. Stalnim primedbama, ponižavanjima, kažnjavanjima „izluđuju“ zaposlene i oni na kraju odlaze“.

Pomenute publikacije svojevremeno su zaposleni mogli da dobiju na raznim seminarima u Užicu  ili preko sindikata. Na njima su mogli da čuju da kolegama koje su izložene mobingu uvek treba pokazati da nisu usamljeni i da se u slučaju udruživanja radnika protiv mobera on uvek povlači.

 

- Advertisement -