Mladost je uvek ista – izložba se može videti do sredine aprila, a planirano je nekoliko aktivnosti u saradnji sa Osnovnom školom „Savo Jovanović Sirogojno“, na predstavljanju izložbe, tematskim predavanjima i edukativnim časovima u Muzeju.

Autorke izložbe: Gordana Bacotić, Biljana Ristović i Nela Tomić Bogdanović, bibliotekarke Narodne biblioteke Užice, su na 14 panoa izložile veoma značajnu građu zavičajne periodike.

One su se opredelile za omladinske časopise sa ciljem da skrenu pažnju na ovaj zanačajan i vredan fond. „Obuhvaćene su omladinske novine i časopisi u periodu od 1918. godine, kada je izašao „Rasvit“ do 1995. i pojave „Imidža“.

Naslov Mladost je uvek ista preuzet je iz lista“ Maj“, iz intervjua u kom narodni heroj Dana Milosavljević poredi svoju generaciju sa generacijom mladih iz sedamdesetih godina dvadesetog veka“, istakla je između ostalog Gordana Bacotić jedna od autorki izložbe.

O izložbi je govorila Stanojka Milivojević, istoričarka, muzejska savetnica Narodnog muzeja Užice, koja je kroz hronološki sled izdavanja časopisa objasnila istorijski i društveni kontekst u kome su nastajali.

„To je istorijski period u kome su se odigrale velike ljudske drame, vreme oporavka od posledica Prvog svetskog rata, Drugi svetski rat, period socijalističkog razvoja zemlje, vreme kada su se rušile vladaluće, a stvarale nove ideologije.

U svemu tome mladi su uvek prvi reagovali i prvi snosili posledice promena, tragajući tako za svojim društvenim i personalnim identitetom i u skladu sa uslovima koje im je nudio društveno istorijski kontekst.

A taj kontekst je skoro uvek, uticao i na sadržaj listova u kojima je pored različitih tema interesantnih za mlade postojala težnja da se afirmišu određene građanske vrednosti i političke ideje, o čemu svedoče nazivi omladinskih listova: Zlatiborski soko, Trezvena mladež, Omladinska borba…“ rekla je u svom govoru Milivojević.

Izložba u Dvorani Muzeja na otvorenom „Staro selo“ Sirogojno će biti otvorena do sredine aprila, a planirano je nekoliko aktivnosti u saradnji sa Osnovnom školom „Savo Jovanović Sirogojno“, na predstavljanju izložbe, tematskim predavanjima i edukativnim časovima u Muzeju.

Sa izložbe u Sirogojnu

Izložbu su ranije mogli videti Užičani u Narodnoj biblioteci Užice.

Autorka teksta i fotografija: Jelena Toskić, muzejska savetnica

Za još interesantnih tekstova, pratite naš sajt!

- Advertisement -