– Ova merna stanica je sada potpuno bezbedna od uticaja sa strane, ali je najznačajnije što se nalazi u gradskoj zoni. Prema rezultatima merenja dok je merna stanica bila na terasi pozorišta rezultati su od 20-25 odsto niži od Automatske stanice koja se nalazi kod Javne garaže, – istakla je Dunja Đenić, član Gradskog veća za zaštitu životne sredine.
Grad Užice sprovodi i lokalnu mrežu mernih stanica i to na dva merna mesta u Sevojnu gde se  prate azotni oksidi, čađ na jednom mernom mestu i taložne materije i teški metali u

njima na drugom mernom mestu. U gradu, jedno merno mesto je u krugu bolnice u Krčagovu na granici sa zonom industrije, a drugo je sada kod biblioteke.
Ovo merno mesto je namenjeno za uzorkovanje PM 10 čestica, nakon što je Skupština grada donela zaključak da se u toku jedne godine paralelno prate koncentracije PM10 čestica i vrši upoređenje sa koncentracijama dobijenim na Automatskoj stanici. Preporuke za uspostavljanje mernog mesta za PM10 čestice na lokaciji kod biblioteke dobijene su od Agencije za zaštitu životne sredine, tako da će merno mesto kod Automatske stanice dobiti status „trafik stanica“ odnosno stanica koja registruje u značajnoj meri i zagađenje poreklom od saobraćaja, dok stanica kod biblioteke registruje u najvećoj meri zagađenje poreklom od grejanja.

- Advertisement -