Potpise na ovaj dokument stavili su predstavnici Asocijacije medija, Asocijacije onlajn medija (AOM), Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV), Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS), Poslovnog udruženja Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija „Lokal Pres“ i Slavko Ćuruvija Fondacije

Koalicija za slobodu medija zastupaće interese novinarskih i medijskih udruženja i njihovih članova u razvoju medijskih i sloboda novinara, funkcionisaće na demokratskim principima i biti nezavisna od svih ideoloških, političkih i drugih pritisaka.

Ovako je platformu za saradnju medijskih udruženja predstavio Stojan Marković, govoreći u ime udruženja PU „Lokal pres“ koje je bilo i domaćin  skupa. On je izrazio nadu da će se Koaliciji ubuduće priključiti i druga udruženja i medijske zajednice u Srbiji.

Željko Bodrožić, predsavnik NUNS-a ocenio je da je ovo nesumnjivo najjača medijska grupacija  u Srbiji, te da su članice Koalicije okupile „crvene linije preko kojih ne smemo da prelazimo“.

O ciljevima i ključnim oblastima na kojima će Koalicija posebno angažovati govorili su Stevan Ristić, predsednik UO Asocijacije medija, Ivana Stevanović izvršna direktorka Slavko Ćuruvija Fondacije, Norbert Šinković, predsednik UO Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Tanja Maksić, potpredsednica UO  Asocijacije onlajn medija i Stojan Marković, član UO PU ‘’Lokal pres’’.

Kao najznačajnije teme navedene su stanje bezbednosti novinara i proces sufinansiranja projekata za ostvarivanje javnog interesa. Koalicija je pripremila set indikatora kojima će se pratiti stanje u oblasti bezbednosti novinara, odnosno procenjivati nivo bezbednosti novinara i medijskih radnika u Srbiji.

Dosadašnje analize pokazuju, rečeno je na Konferenciji, da se više od polovine slučajeva napada na novinare u startu odbacuje, a da  sudski epilog doživi tek polovina prihvaćenih. U takvim slučajevima kazne su blage i neadekvatne.

Na skupu je predstavljena i analiza procesa sufinansiranja projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, koja pokazuje nepravilnosti uočene na konkursima za medije na republičkom niovu.

Sa skupa u Kragujevcu (Foto: Lokal pres)

Hroniku kovid -19 u Užicu i ostalim opštinama Zlatiborskog okruga možete pogledati u tekstu UžiceMedia.

Hroniku kovid -19 tokom aprila možete pogledati na UžiceMedia.

A aktuelne podatke za Srbiju možete videti na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

- Advertisement -