Zbog pogoršanja epidemiološke situacije i uvođenja vanredne situacije na teritoriji grada Užica, obaveštavamo vas da Organizacija osoba sa invaliditetom ove godine neće organizovati manifestaciju povodom 3. decembra – Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, navedeno je u saopštenju prosleđenom medijima.

„Kako bismo bar na neki, prigodan način obeležili ovaj datum poštujući važnost istog, Organizacija OSI je donela odluku da svako udruženje u okviru svog programa i prostora organizuje aktivnost po izboru, pridržavajući se svih propisanih bezbednosnih mera i zaštite.

Nadamo se da će nam objektivne okolnosti dozvoliti da u 2021. godini nastavimo našu dugogodišnju medijsku saradnju i 3. decembar opet obeležimo na prigodan način, družeći se uz zvuke fine muzike, lepu poeziju, skečeve,“- navodi se u saopštenju Organizacije osoba sa invaliditetom Užice.

Podsećamo, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar, obeležava se od 1992. godine, kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje tog dana s ciljem da se unapredi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu. Taj dan je povod da se skrene pažnja na probleme s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju a to su pre svega siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti i iključenost iz društva. Lajtmotiv ovogodišnjeg obeležavanja ovog datuma je ukinuti barijere i  otvoriti vrata za inkluzivno društvo i razvoj za sve.

Preko milijardu ljudi, ili približno 15 odsto svetske populacije, živi sa nekim oblikom invaliditeta.

Širom sveta, osobe sa invaliditetom se suočavaju sa brojnim  barijerama koje ih isključuju iz punog i efikasnog učestvovanja u društvenim tokovima. Oni se suočavaju sa nejednakim mogućnostima u pogledu obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvene i socijalne zaštite. Kontradiktornost je da su ovi sveprisutni problema ostali društveno nevidljivi pa se i osobe sa invaliditetom osećaju nevidljivima u svojim zajednicama, a očekuju da imaju jednake mogućnosti ali pre svega da imaju i pravo na različitost.

Generalne skupštine UN je u  decembru 2006. godine usvojila Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom.  Republika Srbija je 2009. godine ratifikovala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom s pratećim Opcionim protokolom uz konvenciju. Ovim dokumentom potvrđena je univerzalnost i nedeljivost svih ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i potreba da se osobama sa invaliditetom garantuje puno uživanje svih prava i sloboda, bez diskriminacije. Naša država je, u skladu sa preuzetim obavezama, dostavila Komitetu UN za prava osoba sa invaliditetom Inicijalni izveštaj o primeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.

Republika Srbija je postigla napredak u pogledu zakonske i podzakonske regulative kada je u pitanju položaj osoba sa invaliditeom, ali je prisutan problem odgovarajuće implemantacije, navode u Kancelariji za ljudska i manjinska prava.

Prostorije OSI u Užicu (Foto: Užicemedia)

Na pitanje koje su predrasude društva prema osobama sa invaliditetom za Užicemedia je odgovarao Čedomir Cicović, volonter, aktivnista, direktor.

Predrasude su polje u kome je neophodno strpljenje, kontinuirano angažovanje i edukacija okruženja u kome se teži da se predrasude smanje i da se sa njima izborimo. Tu se efekti vide samo na duži rok, ako je rad i angažovanje ovakvo kako sam prethodno istakao.

Što se tiče predrasuda u odnosu na osobe sa invaliditetom, dominantne su one koje se tiču sposobnosti osoba sa invaliditetom u odnosu na rad, angažovanje. Zatim grupe predrasuda koja se odnosi na seksualnost, roditeljstvo i zasnivanje porodice od strane osoba sa invaliditetom. I na posletku ona najukorenjenija i najiracionalnija – predrasuda prema različitosti kao takvoj.

Na literarnom konkursu povodom manifestacije „Kikini dani“ u znak sećanja na Tijanu Petrović Kiku, zanimljivo su pisali užički srrednjoškolci, na temu „Različitost je bogatstvo“.

Tekst iz serijala „PESMA KAO LEK“ sufinansiran je sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

- Advertisement -