Međunarodni dan OSI – JP „Gold gondola Zlatibor“, obeležiće vožnjom bez naknade za osobe sa invaliditetom. Vodeći se principom društvene odgovornosti, još tokom izgradnje, ovde su imali u vidu potrebe osoba sa fizičkim ograničenjima.

Javno preduzeće „Gold gondola Zlatibor“, kao odgovorna kompanija, koja poštuje principe društvene odgovornosti, još tokom izgradnje imala je u vidu potrebe osoba sa fizičkim ograničenjima, tako je i pristupila realizaciji rešenja, kako bi sve kategorije putnika ravnopravno mogle da uživaju u jedinstvenom pogledu iz kabine najduže gondole na svetu.

– Kod odabira kabina, maksimalno smo vodili računa i o potrebama ljudi sa invaliditetom. Ne samo što su vrata kabina odgovarajuće širine i što kroz njih može nesmetano da se prođe, nego i klupe mogu da se podignu unutar njih, ukoliko je to potrebno, tako da prostora za manipulaciju kolicima ima. Iz tog razloga kabine i sporije prolaze na stanicama, kako bi osobe sa fizičkim ograničenjima mogle lakše da im pristupe,- kaže direktorka Gold gondole Bojana Božanić.

– U narednom periodu u planu je uređenje prostora na međustanici i na poslednjoj stanici, kako bi osobe sa invaliditetom i svi oni koji koriste kolica ili imaju bilo kakve fizičke poteškoće, mogli da se nesmetano kreću i da uživaju u predivnim predelima Zlatibora i u pogledu sa visine ka Crnoj Gori i Bosni.U toku sledeće godine, na međustanici, biće urađena i rampa za pristup osobama sa invaliditetom, a u toku je i izrada plana za dodatne sadržaje koji će jednim delom moći da prime posetioce svih kategorija na vrhu Tornika, – zaključila je direktorka JP „Gold gondola Zlatibor“ Bojana Božanić, uz Međunarodni dan OSI.

Oko 800.000 osoba u Srbiji sa nekim oblikom invaliditeta

U Srbiji je oko 800.000 osoba sa nekim oblikom invaliditeta, prema dostupnoj statistici oko 70 odsto njih živi u siromaštvu. Jedan od najčešćih problema je zapošljavanje, a podaci da svega 13 odsto osoba sa invaliditetom zaposleno je poražavajući.

Prema osobama sa invaliditetom se treba ophoditi kao i prema svima, treba obratiti pažnju na osobu, a ne invalidnost. Osobe sa invaliditetom se svakodnevno suočavaju sa socijalnim i fizičkim barijerama, kao što su predrasude u stavovima prema invalidnosti, nepristupačnost objekata kao i informacija i oruđa za komunikaciju.

Šta kao građani možemo da uradimo? Da ih pitamo da li im je potrebna pomoć, a ne da sve prepuštamo pretpostavkama, da im se direktno obraćamo prilikom razgovora i da im dozvolimo da izraze svoje potrebe.

U Užicu 4.754 osobe sa svim vrstama invaliditeta

Ukupan broj registrovanih osoba sa svim vrstama invaliditeta u gradu Užicu je 4.754 ili 6.09 odsto od ukupnog broja stanovnika, od kojih su 2.003 osobe muškog, a 2.751 osobe ženskog pola.

Najviše osoba sa invaliditetom registrovano je u starosnoj kategoriji 65 i više godina i njihov ukupan broj je 2.985 od kojih 1.628 živi u gradskoj, a 1.357 u ruralnim područijima.

Najmanji broj osoba sa invaliditetom registrovan je u starosnoj dobi od 15 do 19 godina – 28 osoba, od kojih 22 živi na području grada.

Međunarodni dan OSI se obeležava od 1992. godine

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar, obeležava se od 1992. godine, kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje tog dana s ciljem da se unapredi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu. Taj dan je povod da se skrene pažnja na probleme s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju a to su pre svega siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti i isključenost iz društva.


Preko milijardu ljudi, ili približno 15 odsto svetske populacije, živi sa nekim oblikom invaliditeta. Širom sveta, osobe sa invaliditetom se suočavaju sa brojnim barijerama koje ih isključuju iz punog i efikasnog učestvovanja u društvenim tokovima. Oni se suočavaju sa nejednakim mogućnostima u pogledu obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvene i socijalne zaštite. Kontradiktornost je da su ovi sveprisutni problema ostali društveno nevidljivi pa se i osobe sa invaliditetom osećaju nevidljivima u svojim zajednicama, a očekuju da imaju jednake mogućnosti ali pre svega da imaju i pravo na različitost.


Generalne skupštine UN je u decembru 2006. godine usvojila Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom. Republika Srbija je 2009. godine ratifikovala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom s pratećim Opcionim protokolom uz konvenciju. Ovim dokumentom potvrđena je univerzalnost i nedeljivost svih ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i potreba da se osobama sa invaliditetom garantuje puno uživanje svih prava i sloboda, bez diskriminacije.

Zgrada Udruženja OSI (Foto: Arhiva UžiceMedia)


Obeležavanje Međunarodnog dana OSI ima za cilj da se promoviše razumevanje problema invaliditeta, uz podršku za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom.

Pratite UžiceMedia i naš serijal „Ako pobedim sebe, pobedila sam sve“, priče žena koje se ne predaju.

O razvijanju veština osoba sa invaliditetom u Udruženju distrofičara Zlatiborskog okruga i Udruženju invalida cerebralne i dečije paralize realizuje kroz organizovanje različitih aktivnosti i manifestacija u okviru redovnih ili programskih aktivnosti, za portal je govorila Biljana Subotić.

Pored nje i Ana Đokić koja o sebi govori otvoreno, neopterećeno, optimista je, kaže voli izazove. Na pitanaja UžiceMedia odgovarala je uz poruku da osobe sa invaliditetom ne odustaju na prvim preprekama!

A tu je i naša priča o Bogdanu i njegovoj mami.

- Advertisement -