Manastir Hilandar – Odluku o dodeli zemljišta igumanu manastira arhimandritu Metodiju svečano je uručio predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović, u petak, na Zlatiboru.

08. jul

Zlatnik kralja Milutina Opštini Čajetina

Predsednik Opštine Čajetina Milan Stamatović svečano je uručio igumanu manastira Hilandar arhimandritu Metodiju odluku Skupštine opštine o prenosu vlasništva nad 70 hektara zemljišta na Zlatiboru a u svrhu projekta izgradnje naučno-obrazovnih kampova manastira Hilandar. Zahvaljujući se, iguman Metodije je pritom darovao zlatnik kralja Milutina Opštini Čajetina.

Kako se obnova manastira Hilandar privodi kraju, u jednom razgovoru sa predstavnicima Opštine Čajetina tokom posete Hilandaru, visokoprepodobni arhimandrit Metodije je predložio da na Zlatiboru napravimo nešto ozbiljnije, dugoročnije, da napravimo jedan obrazovni i duhovni centar, da saberemo srpski narod, našu decu. Odluka da ovo zemljište dodelimo manastiru Hilandar je jedna od najvažnijih odluka koje smo doneli jer je to projekat koji nema vremensko ograničenje i pod rukovodstvom naše braće sa Hilandara može da traje vekovima, istakao je predsednik Opštine Čajetina Milan Stamatović, obraćajući se gostima sa Hilandara.

Osim Opštine Čajetina, nastavio je Stamatović. i Vlada Republike Srbije je učinila dobro delo tako što je, prepoznavši javni interes, vlasništvo nad državnim zemljištem prenela na našu opštinu a mi danas na manastir Hilandar.

Dovodeći u kontekst značaj manastira Hilandar i svega onog od čega danas zavisi opstanak srpskog naroda, Stamatović je rekao da će put Srbije u budućnosti određivati  tri teme – Kosovski zavet, stav prema Rusiji i srpska sabornost. Opština Čajetina je, kao mala samouprava, na sva tri ova polja učinili koliko je mogla i uveren sam da ćemo tako raditi i u budućnosti.

Zajedno sa bratstvom manastira Hilandar pomažemo decu sa Kosova i Metohije i decu iz Hrvatske koja teško žive u enklavama, tako što ih šaljemo na more ili ih ugošćujemo kod nas na Zlatiboru. Jedina smo lokalna samouprava koja ima Kancelariju za saradnju sa Ruskom Federacijom. Na planu sabornosti smo svi dali veliki doprinos – građani opštine Čajetina, članovi Opštinskog veća, odbornici, investitori – i ovom odlukom da zemljište dodelimo Hilandaru smo pokazali svoju rešenost da ostanemo na  svetosavskom putu.

Iguman manastira Hilandar arhimandrit Metodije je naglasio da je i njemu i svoj braći koja je došla sa Svete Gore velika radost što su danas na Zlatiboru i u opštini Čajetina jer se tu godinama unazad osećaju kao kod svoje kuće, a od sada će to moći praktično da i dožive.

Na Hilandaru se čuvaju povelje drevnih careva, od Alekseja Trećeg Komnina, preko naših svetih Nemanjića, tu su i povelje ruskih careva, moldavskih vladara i  drugih, a među njima će se ravnopravno naći i ova, da tako kažem, povelja koju ste nam danas uručili, rekao je arhimandrit Metodije.

U tipiku koji je sveti Sava ostavio monasima, najstrožiji je bio kada je u pitanju imovina i obavezao nas je da sve ono što se stekne sa velikom pažnjom i čuvamo. Tako da će i ovaj dar opštine Čajetina ostati u trajnom vlasništvu manastira Hilandara i nećemo ga nikada otuđiti.

Potrudićemo se da ovom darovanom zemljištu damo najveći smisao, i duhovni i nacionalni, istakao je iguman Hilandara.

Povodom nedavnog obeležavanja sedam vekova od smrti svetog kralja Milutina, velikog ktitora manastira Hilandar, Sabor manastira Hilandar je odlučio da izda samo 10 zlatnika sa likom kralja Milutina i da ih dodeljujemo onima koje prepoznajemo da nastavljaju delo svetog kralja Milutina i ostalih ktitora Hilandara i zato smo odlučili da jedan od dobitnika zlatnika bude i opština Čajetina, zaključio je arhimandrit Metodije.

Hor sveti Đorđe iz Užica (Foto: Nikić Opština Čajetina)

06. jul

Aktivnosti počele pre tri godine

Ovo je prvi put u istoriji da manastir Hilandar dobije svoj metoh (imanje) na teritoriji Zlatiborskog okruga, a ujedno i najveće imanje u celini koje poseduje crkvena institucija u ovom delu Srbije.

Rukovodstvo Opštine Čajetina i manastira Hilandar su pre tri godine započeli aktivnosti na realizaciji ideje da na Zlatiboru manastir Hilandar formira Obrazovni kamp koji će vremenom prerasti u obrazovnu instituciju u okviru školskog sistema Republike Srbije. Vlada Republike Srbije dala je saglasnost na prenos zemljišta opštini Čajetina, kao i na projekat u celini. Rešenjem Vlade Republike Srbije od 10. jula 2020. godine Opština Čajetina je određena za korisnika eksproprijacije 70 hektara zemljišta u državnoj svojini, a rešenjem Ministarstva finansija od 27. septembra 2021. godine ta nepokretnost je i administrativno preneta Opštini Čajetina.

Zakonom o očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa Svetog manastira Hilandar iz septembra 2011. godine predviđeno je da Republika Srbija, preko svojih nadležnih organa, pruža podršku i pomoć očuvanju nasleđa Svegog manastira Hilandar, tako što preduzima aktivnosti i sprovodi programe koji se odnose na očuvanje i negovanje istorijskih, verskih i kulturnih  tradicija manastira Hilandara, praćenje stanja, istraživanje, prezentovanje i interpretaciju pokretnog i nepokretnog kulturno – istorijskog nasleđa u sastavu manastira Hilandar, obnovu i rekonstrukciju i druge mere zaštite postojećih objekata, izgradnju novih objekata manastira Hilandara i drugo.

Dotacije crkvama i verskim zajednicama

Takođe, Zakonom o crkvama i verskim zajednicama, predviđeno je da Republika Srbija, i jedinice lokalne samouprave i teritorijalne autonomije, preko svojih nadležnih organa, mogu u skladu sa svojim mogućnostima, da obezbede dotacije crkvama i verskim zajednicama, za finansiranje njihovih kulturnih i naučnih ustanova i programa.

U konkretnom slučaju, utvrđeno je da se otuđenjem nepokretnosti – katastarske parcele broj 7005/23 KO Čajetina, iz javne svojine Opštine Čajetina, bez naknade, ostvaruje javni interes, jer će Opština Čajetina, kao jedinica lokalne samouprave, zadovoljiti potrebe građana u oblasti prosvete, sporta, naučnoistraživačke i inovacione delatnosti, i sprovešće aktivnosti koje se odnose na očuvanje kulturnih i istorijskih, verskih vrednosti i tradicije Svetog manastira Hilandara.

Odluka Skupštine opštine Čajetina o dodeli 70 hektara zemljišta u opštinskom posedu manastiru Hilandar, biće uručena u petak, 8. jula, u prostoru Kulturnog centra na Zlatiboru.

Priroda Zlatibora (Foto: Iz arhive UžiceMedia)

Hroniku kovid – 19 tokom jula možete pogledati na UžiceMedia.

Aktuelne podatke za Srbiju na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

Najvažnije servisne informacije tokom jula možete pogledati OVDE.

- Advertisement -