– Dobijanjem licence za ovu uslugu „Ženski centar Užice“ je postao deo sistema socijalne zaštite, što znači da Usluga ispunjava sve standarde i uslove za pružanje ove usluge propisane od strane Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja, – saopštio je „Ženski centar Užice“.

SOS telefona Ženskog centra Užice beleži ukupno 418 poziva za žrtve porodičnog nasilja od početka godine do sredine maja. Tokom ove godine obavljeno je 40 sati individualnih konsultacija, urađeno 11 pravnih akata. Uslugu SOS telefona i individualne konsultacije je do sada koristilo pet muškaraca i više od 60 žena.

– Podaci o broju primljenih poziva i broju korisnika koji govore u prilog tome da je ova usluga značajna za građanke i građane Užica i Zlatiborskog okruga, nije bio dovoljan argument za lokalne samouprave da planiraju sredstva za ovu uslugu pa „Ženskom centru Užice“ predstoji velika borba da obezbedi novac za zarade zaposlenih na ovoj usluzi.

U ovoj godini za rad  SOS telefona obezbeđeno je 730.000 hiljada dinara kroz javnu nabaku koju su  raspisale Opština Čajetina i Grad Užice a optimalna sredstva samo za zarade zaposlenih je blizu 1.500.000 dinara, – navodi u saopštenju „Ženski centar Užice“.

Kao licencirani pružalac usluga nadaju se boljoj saradnji i većem uvažavanju za žrtve nasilja od strane institucija koje pružaju zaštitu od nasilja u porodici i lokalnih samouprava Zlatiborskog okruga koje bi trebale da finasiraju socijalne usluge za svoje građane, kako predviđa Zakon o socijalnoj zaštiti.

SOS telefon, 0800333445, počeo je sa radom 2015. godine. Korisnici su do sada bili mahom građani Užica, mada je bilo poziva i iz drugih opština regije.

- Advertisement -