„Libergraf“ je medijima uputio saopštenje u kome navode da je u januaru 2022. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila dugo očekivani Zakon o socijalnom preduzetništvu, sa čijom se primenom počinje u oktobru, 2022. godine.

„Član 18. ovog Zakona obavezuje jedinice lokalne samouprave da podržavaju osnivanje i poslovanje socijalnih preduzeća. Ova podrška se obezbeđuje kroz sprovođenje mera javnih politika koje se planiraju u skladu sa Zakonom o planskom sistemu. U skladu sa ovim Zakonom, Plan razvoja grada je najviši planski dokument Grada Užica.

Međutim u Predlogu nacrta Plana razvoja grada, među razvojnim pravcima, prioritetnim ciljevim i merama koji su definisani nigde ne može pronaći ni reč o socijalnom preduzetništvu.

U okviru razvojnog pravca „Povećanje zaposlenosti“ definisana su dva priritetna cilja – „Unapređenje poslovnog ambienta“ sa četiri  mere i „Razvoj i unapređenje tržišta rada“ sa dve mere u okviru kojih se podrška osnivanju i razvoju razvoju socijalnog preduzetništva nigde ne pominje.

U okviru razvojnog pravca „Socijalno uključiva zajednica sa jednakim mogućnostima za sve i po meri svih građana“ definisano je sedam prioritetnih ciljeva sa čak 49 mera i opet nema ni reči o zakonskoj obavezi grada da podrži socijalno preduzetništvo i društveno osetljive grupe, – navde iz „Libergrafa“ i dodaju:

„Zahtevamo od nosioca javnih ovlašćenja, članova radnih tela i dobro plaćenih konsultanata koji su uključeni u izradu javne politike koja će definisati pravac razvoja Grada Užica u narednih osam godina i kojim će voditi svako naredno planiranje budžeta grada da ispuni svoju zakonsku obavezu i podrži osnivanje i razvoj socijalnih preduzeća tako što će u Plan razvoja grada Užica uvrstiti novi priroritetni cilj Razvoj i unapređenje socijalnog preduzetništva, odrede mere i definišu aktivnosti za postizanje ovog cilja.

Ovo je posebno važno jer se na taj način u budućnosti može finasirati razvoj socijalnog preduzetništva, koje u razvijenim zemljama predstavlja jedan od veoma važnih karika u zadovoljenju indentifikovanih potreba društveno osetljivih grupa“, – navedeno je u saoopštenju „Libergrafa“.

***

Građanska čitaonica „Libergraf“ spada u red organizacija koje se najviše interesuju za unapređenje životne sredine u gradu na Đetinji. Pokretači su brojnih akcija, kao što je program „Zeleni plan za bezbrižan dan“. Vladan Sinđić je o ovom i drugim poslovima govorio za UžiceMedia i smata da je Užicu više nego potreban strateški pristup rešavanju problema zagađenja životne sredine.

Grad Užice (Foto: Iz arhive Užicemedia)

Hroniku kovid -19 tokom avgusta možete pogledati na UžiceMedia.

Aktuelni podaci o kovidu za Srbiju na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

Najvažnije servisne informacije tokom avgusta možete pogledati OVDE

- Advertisement -