Beograd, noću (Foto: Igor Kovačević)

Kupovina stana je važno pitanje, a ukoliko je ovo vaša prva nekretnita i punoletni ste državljanin Republike Srbije, možete očekivati dodatnu pogodnost u vidu povraćaja dela PDV-a, neka vam je sa srećom!


Videćete u nastavku koji su to porezi, kako se računaju i kakve su šanse da izbegnete njihovo plaćanje ili bar da ih umanjite.

Kupovina stana, porezi

Novi vlasnici se nalaze pred procesom prijave poreza, ali bez brige, većinu prijava vrši javni beležnik, jer je to u sklopu njihove službene dužnosti. Biće potrebno da se prijavi i plati porez na prenos apsolutnih prava, zatim porez na imovinu i ako ste prodavac onda porez na kapitalnu dobit.


Prodavci nekretnina već mogu da predahnu, jer porez na kapitalnu dobit je moguće izbeći, kao i delimično ove prethodne, koje podmiruju kupci nakon završenih administrativnih poslova potrebnih za sticnje stana na svoje ime. Ukoliko ste odlučili da prodate vaš stan, kako bi imali više novca za kupovinu novog stana ili iz nekih drugih razloga, navešćemo u nastavku šta je kapitalna dobit.


Kapitalna dobit je pozitivna razlika u ceni po kojoj ste nabavili stan i onoj po kojoj ga sada prodajete. Obavezu plaćanja ovog poreza propisuje Zakonom o porezu na dohodak građana. On određuje da je visina iznosa potrebnog za plaćanje 15 odsto od kapitala stečenog prodajom, odnosno osnovice, kada se uzme u obzir razlika između nabavne cene i one prodajne.

U centru Zlatibora, kao na njujorškim ili bečkim ulicama (Foto: Nada Tošić/UžiceMedia)

Porez na imovinu

Kupovina stana – možda u Užicu, ili pak na Zlatiboru, a možda želite ipak u Beogradu da stanujete, ili na nekom drugom mestu. Kupili ste stan, stekli pravo na njega, ali je on još u izgradnji? Nije problem, tek nakon što bude osposobljen za korišćenje stičete obavezu za plaćanje poreza na imovinu. Ovaj porez možete platiti u četiri rate, odnosno do 15. u mesecu februaru, maju, avgustu i novembru. Savetujemo da ne kasnite sa plaćanjem zbog visokih visokih kamata i kazni.


Kada se računa visina poreza u obzir se uzima samo površina koju možete da koristite unutar stana, izuzeti su balkoni, terase itd. Dodatno, bitnu ulogu igra i prosečna cena kvadratnog metra u zoni gde se nalazi stan. Pravna lica sa nepokretnostima će ovaj porez plaćati u visini od 0,4 odsto poreske osnovice, a lica kao što su to fizička lica koja ne vode poslovne knjige 0,3 odsto.


Možete čak i dobiti olakšicu od 50 odsto, a najviše do 20.000 dinara, ukoliko ste promenili prebivalište i prijavljeni ste u tom stanu da živite.
Ukoliko niste jedni vlasnik i delite stan sa više vlasnika, onda ste pred porezom svi jednaki i plaćate podeljenu sumu na broj vlasnika. U tom slučaju umanjenje na vaš deo svakako dobijate, ako ste tu prijavljeni da stanujete.

Porez na prenos apsolutnih prava

Porez na prenos apsolutnih prava, prema Zakonu o porezima na imovinu snosi prodavac! Međutim, u praksi kupac obično preuzima na sebe plaćanje ovog troška i vodi se kao solidarni dužnik, od kog vlasnih može da traži povraćaj novca potrošenog na ovaj porez.

U centru Zlatibora sve više se gradi, a cene apartmana prilično visoke (Foto: Iz arhive Užicemedia)

Kada je u pitanju razmena, onda ovaj trošak snosi vlasnik vrednije nepokretnosti. Potrebno je izmiriti ovaj porez u roku od 15 dana od nastanka poreske obaveze, odnosno potpisivanja kupoprodajnog ugovora, i to u dinarima.


Međutim, ukoliko ste platili PDV za kupovinu stana, bićete oslobođeni ovog poreza i obrnuto, jer se međusobno isključuju!

- Advertisement -