Od juna ove godine, mala i srednja preduzeća moći će u odabranim poslovnim bankama da dobiju znatno povoljnije investicione kredite zahvaljujući projektu „EU za Srbiju – finansiranje za MSP“, navdeno je u saopštenju Ministarstva privrede Republike Srbije.

Projekat finansira Evropska unija iz pretpristupnih fondova sa 20 miliona EUR, namenjenih za kreditne garancije. Na skupu organizovanom za predstavnike poslovnih banaka u Srbiji, predstavljen je javni poziv za njihovo učešče u projektu. Pošto odaberu banku, projekat će omogućiti srpskim mikro, malim i srednjim preduzećima da konkurišu za kredite.

Iz Ministarstva privrede, navode da je prioritet da malim i srednjim preduzećima obezbede povoljnije finansiranje za razvoj  poslovanja i time podstaknu njihov rast. Oni pojašnjavaju da je otežan pristup izvorima finansiranja jedan od najvećih problema u poslovanju srpskih preduzeća, ali i navode da je dobro što se po prvi put u Srbiji finansiraju kreditne garancije. To bi, prema očekivanjima trebalo da ojača srpsku privredu i učini je konkurentnijom.

Projekat „EU za Srbiju – Finansiranje za MSP“ sprovodi Evropski investicioni fond (EIF), kao deo regionalnog programa za razvoj preduzeća i inovacije (EDIF) za Zapadni Balkan. EIF je, u okrivu grupacije Evropske investicione banke, specijalizovan za podršku mikro, malim i srednjim preduzećima u Evropi.

- Advertisement -