Pandemija koronavirusa i vanredno stanje uvedeno kao odgovor na epidemiju ozbiljno prete da ugroze opstanak lokalnih medija u Srbiji u narednih mesec dana, pokazalo je istraživanje koje je sprovelo Poslovno udruženje Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija „Lokal pres“ početkom aprila.

Svega 10 odsto lokalnih medija koji su učestvovali u istraživanju izjasnilo se da bez pomoći države ili donatora može da preživi naredna tri meseca, dok 30% ispitanika kaže da ima sredstava za održavanje rada tek narednih mesec dana.

Čak dve trećine ispitanika potvrdilo je da je opstanak njihove kuće ozbiljno doveden u pitanje. Najsumorniji podaci su kada su u pitanju elektronski mediji gde čak 87% ispitanika prepoznaje da je njihov opstanak ugrožen, potom slede štampani 77% i na kraju online 64% koji, za sada, najmanje osećaju posledice.

Najčešći razlozi za nisku likvidnost su smanjena prodaja oglasnog prostora, otkazivanje ugovora od strane oglašivača i kašnjenje i neisplaćivanje sredstava iz donacija.

Pokušavajući da se prilagode novonastaloj situaciji štampani lokalni mediji prednjače u restrikcijama. Rezultat tih restrikcija su prestanak štampanja ili smanjeni broj strana. Čak 47 % ispitanika prestalo da objavljuje informacije u štampanom obliku i prešlo na online i PDF izdanje. Gotovo identičan broj je onih /47%/ koji su smanjili broj strana, dok je tek 6% onih lokalnih medija koji se nisu prilagodili novonastalim uslovima.

Slična situacija je i sa lokalnim televizijskim i radio stanicama. One su smanjile broj medijskih priloga, ukinule pojedine emisije ili nastavile da plasiraju samo servisne informacije / 37% /. Pored toga 26% ispitanika među elektronskim medijima reklo je da  sada koriste samo društvene mreže da bi plasirali svoje informacije građanima na lokalu.

Polovina lokalnih portala, koji su učestvovali u istraživanju, izjasnila se da, za sada, nastavlja da radi istim tempom, dok je 20% smanjilo broj proizvedenih informacija, 8% je počelo da objavljuje samo servisne informacije, a 16% je prešlo na informisanje putem društvenih mreža.

Lokalnim medijima nije ugrožen samo ekonomski opstanak zbog nedostatka novca, već muku muče i sa dobijanjem pravovremenih i istinitih informacija. Nešto manje od polovine (41%) anketiranih urednika i novinara izjasnilo se da od uvođenja vanrednog stanja teže dolazi do informacija iz lokalnih institucija.

Sa izborne Skupštine Lokal presa u Vrnjačkoj Banji (Foto: UM)

Pored toga, više od polovine (54.6 %) anketiranih primetilo je da lokalne institucije favorizuju pojedine medije prilikom plasiranja informacija. Lokalni mediji najviše pritužbi  kada je informisanje u pitanju imaju na bolnice, kliničke centre i domove zdravlja, od koji, kako kažu, ne uspevaju da dobiju informacije koje su građanima na lokalnu i te kako značajne u ovom momentu.

U istraživanju koje je sprovelo Poslovno udruženje Asocijacije lokalnih i nezavsnih medija „Lokal pres“ učestvovalo je 46 lokalnih medija, članica asocijacije, navodi Kancelarija Lokal presa.

Rezultate istraživanja o uticaju vanrednog stanja uvedenog usled epidemije Kovid -19 na ostanak lokalnih medija, koje je sprovelo PU Lokal pres, možete naći na ovom linku.

- Advertisement -