Konzervacija ikona je rad u okviru projekta projektu Narodnog muzeja u Užicu pod nazivom “Ispitivački i slikarski, konzervatorsko-restauratorski radovi na ikonama sa ikonostasa crkve Vaznesenja Hristovog u Rogačici, (opština Bajina Bašta)“, koji finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Projekat je odobrio Zavod za zaštitu spomenika Kraljevo, koji je sa svojim stručnim timom u nadzoru projekta. U ime Zavoda za zaštitu spomenika Kraljevo je slikar restaurator savetnik Dušan Jovanović i istoričar umetnosti Čedomir Bačkulja.

Projektom je planirana konzervacija 23 ikone sa ikonostasa crkve u Rogačici posvećenoj Vaznesenju Hristovom. Program obuhvata konzervaciju, zaštitu ikona, njihovu prezentaciju kao i obradu tehničke i foto dokumentacije.

Konzervacija ikona u Rogačici, radovi traju do kraja godine

U projekat je uključen i Republički zavod za zaštitu spomenima iz Beograda sa fizičko – hemijskom analizom. Rukovodilac je viši slikar – restaurator Narodnog muzeja Užica Dragan Tomanović, a na projektu učestvuju i slikari Vladimir Milovanović, Milena Stefanović, Dragan Ristić, saradnik Andrej Tomanović i istoričar umetnosti Dragiša Milosavljević.

Završetak radova je planiran do kraja ove godine. Projekat je od izuzetnog kulturološkog značaja, a posebno je bitno naglasiti da zaštita i poštovanje ikona iz polovine 19. veka predstavlja veliki doprinos očuvanju kulturne baštine užičkog kraja, ali i čitave Srbije.

Radovi na konzervaciji u Rogačici (Foto: Grad Užice)

Konzervacija ikona i ostale aktivnosti Narodnog muzeja Užice

Narodni muzej Užice (NMU), regionalni je muzej nadležan za teritoriju osam opština Zlatiborskog okruga: Užice, Bajinu Baštu, Kosjerić, Požegu, Arilje, Čajetinu, Novu Varoš i Sjenicu. Formiran je 12. jula 1946. god, najpre kao Muzej ustanka 1941.

29. aprila 1963. god. osnovan je Narodni muzej, u čiji su sastav ušli Muzej ustanka 1941. i Zavičajni muzej.

Narodnom muzeju je 1979. god. prenet na upravljanje i korišćenje Memorijalni kompleks Kadinjača, koji je jedan period samostalno funkcionisao (1991-2002).  Ponovo ulazi u sastav NMU 2002. god.

U okviru NMU nalaze se stručna odeljenja za arheologiju, etnologiju, istoriju i istoriju umetnosti, pedagoška služba, stručna biblioteka, konzervatorske radionice, fotolaboratorija, služba za opšte, materijalno i finansijsko poslovanje i služba za pomoćno-tehničke poslove. Stručnjaci Muzeja bave se naučno-istraživačkim i muzejsko-istraživačkim radom, obradom muzejskih predmeta, konzervatorsko-restauratorskim i snimateljsko-dokumentacionim radom, izložbenom i izdavačkom delatnošću, prosvetno-pedagoškim i informativno-marketinškim radom, pružaju usluge korisnicima muzejskog materijala i sarađuju sa srodnim ustanovama. Muzejski materijal razvrstan je u više arheoloških, etnoloških, istorijskih, umetničkih i numizmatičkih zbirki.

Pored zaštite pokretnih kulturnih dobara, Narodni muzej Užice se bavi i zaštitom nepokretnih kulturnih dobara. U periodu od 1994. godine do 1998, urađena je kompletna konzervacija, restauracija i revitalizacija manastira Uvac (SO Čajetina). U 2012. godini završen je projekat rekonstrukcije-izgradnje crkve brvnare u Sevojnu. Izvršena je restauracija rodnih kuća i spomen-soba poznatih ličnosti i narodnih heroja (Dimitrija Tucovića, Steve Čolovića), kao i spomen česama na Popovoj vodi, u Velikom parku u Užicu (Ružića česma) i drugih spomen obeležja.

U dve zgrade Muzeja nalaze se stalne postavke: „Užice, nastanak i razvoj“, „Užička republika 1941.“, „Legat slikara Mihaila Milovanovića“ i „Istorija Namenske proizvodnje u Užicu od 1928. do danas“. U podzemnim tunelima nalazi se stalna postavka „Partizanska fabrika oružja i municije 1941.“

U Jokanovića kući, kao sastavnom delu muzejskog kompleksa, nalazi se stalna postavka „Gradska kuća s kraja XIX i početka XX veka“, a na Kadinjači, u okviru spomen-doma, „Radnički bataljon u borbi na Kadinjači“ i „Užički kraj u NATO agresiji“.

Od 30. aprila 2009. god. u okviru organizacije rada Narodnog muzeja Užice je i prezentacija hidroelektrane „Pod Gradom“.

U sklopu Narodnog muzeja Užice nalazi se i Zavičajno odeljenje Muzeja u Novoj Varoši.

Za celokupan rad Muzej je dobio značajne nagrade i brojna priznanja, među kojima se izdvajaju dve nagrade „Mihailo Valtrović“ dobijene od Muzejskog društva Srbije i Vukova nagrada.

Sa jedne od ranijh izložbi u užičkom Narodnom muzeju (Foto: Nada Tošić)

Hroniku kovid – 19 tokom novembra možete videti na UžiceMedia.

Hroniku kovid – 19 tokom oktobra možete videti na UžiceMedia.

Aktuelne podatke za Srbiju na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

- Advertisement -