Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisalo je konkurs na temu  „Moja porodica – Moja sloboda“,  za učenike osnovnih i srednjih škola, kao i za učenike koji pohađaju nastavu po posebnom programu obrazovno – vaspitnog rada na srpskom jeziku u dopunskim školama u inostranstvu.

Cilj Konkursa je podsticanje kreativnog izražavanja učenika, vidljivost i promocija učeničkog stvaralaštva u različitim oblastima kreativnih industrija.

Učesnici Konkursa svoje radove treba da pošalju u digitalnom formatu mejlom na elektronsku adresu: kreativni.konkurs@mpn.gov.rs. Konkurs je otvoren do 15 maja 2020. godine, a prijave pristigle nakon isteka ovog roka neće biti uzete u razmatranje.

Učenici mogu poslati radove u pet kategorija:

  • Literarno delo – esej, pesma, priča, literarno delo u slobodnoj formi, dužina do 2 strane, font 12;
  • Likovno delo – slobodan izbor tehnike rada uz mogućnost kombinovanih tehnika;
  • Fotografija– tehnika slobodna, kolor ili crno/bela, format JPEG;
  • Muzičko delo – audio snimak kompozicije, slobodan izbor muzičkog žanra u trajanju do 5 minuta;
  • Video zapis – kratki igrani, kratki dokumentarni ili kratki animirani film u trajanju do 5 minuta, format MP4.

U prve tri kategorije predviđeno je individualno učešće učenika, dok je u 4. i 5. moguće individualno ili grupno učešće, a grupa može biti i čitavo odeljenje.

Učesnici Konkursa podnošenjem konkursne dokumentacije daju saglasnost da organizatori Konkursa zadržavaju konkursne radove, kao da i mogu da ih koriste u daljim aktivnostima (publikovanje, emitovanje, putujuće izložbe, radionice i dr.) Učešće na Konkursu je besplatno i dobrovoljno. Učestvovanjem u ovom Konkursu učesnici u celosti prihvataju ova pravila.

U svakoj kategoriji biće izabrani pobednički radovi, i to: pobednik za svaku konkursnu kategoriju u okviru prvog ciklusa osnovnog obrazovanja; pobednik za svaku konkursnu kategoriju u okviru drugog ciklusa osnovnog obrazovanja i pobednik za svaku konkursnu kategoriju u okviru srednjeg obrazovanja .

Način vrednovanja i rangiranja radova utvrdiće Konkursna komisija. Rezultati Konkursa i informacije o nagradama , će biće objavljeni početkom juna 2020. na sajtu www.mpn.gov.rs navedeno je na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Detaljnije informacije o koronavirusu u tekstu Užicemedia.

- Advertisement -