Konkurs za novinarsku nagradu „Cvet jednakosti” i manifestacija „Kikini dani”, koja se ove godine deveti put zaredom održava u martu 2024. godine, treba da postanu tradicija, navode iz Udruženja distrofičara Zlatiborskog okruga.

Nagrada „Cvet jednakosti“ dodeljuje se za medijske priloge koji se bave temama invalidnosti, promovišu aktivnosti, prava i dostignuća osoba sa invaliditetom, a koji su objavljeni u štampanim, elektronskim ili online medijima od nacionalnog, regionalnog i lokalnog značaja.

Nagradom „Cvet jednakosti“ afirmiše se socijalni model invalidnosti i aktivizam osoba sa invaliditetom, promovišu se njihovi potencijali, dostignuća, prava, inkluzivni pristup i kreativnost.

Prilozi sa kojima autori konkurišu trebalo bi da podstaknu pozitivne promene u stavovima ljudi, bolje razumevanje i prihvatanje različitosti, kao i stvaranje uslova za veću vidljivost i uključivanje osoba sa invaliditetom u sve sfere društvenog života.

Konkurs traje od 21. decembra 2023. do 29. februara 2024. godine. Nagrade će biti dodeljene 18. marta 2024. godine u okviru manifestacije „Kikini dani“.

Uslovi konkursa za novinarsku nagradu

Na konkurs se mogu prijaviti autori priloga koji žive i rade na teritoriji Srbije.

Autori moraju biti državljani Srbije.

Autori moraju imati najmanje 18 godina.

Radovi moraju biti objavljeni u medijima u Srbiji koji su upisani u Registar medija i moraju imati vidljivo obeležje medija u kome su objavljeni.

Svaki učesnik može konkurisati sa jednim radom, koji je objavljen u periodu od 1. januara do 31. decembra 2023. godine.

Uz rad dostaviti popunjen prijavni formular i kratku biografiju autora.

Pisani radovi koji se šalju poštom ili e-mailom moraju biti skenirani u PDF formatu.

Radovi objavljeni na web-u, koji se šalju poštom, moraju biti narezani na DVD sa navođenjem linka za taj rad.

Uz tekstove koji su objavljeni na web-u, a dostavljaju se e-majlom, potrebno je navesti link za taj članak na internetu.

Sa jedne od ranijih akcija Uduženja (Foto: Arhiva UžiceMedia)

Nagrade konkursa za novinarsku nagradu

Nagrade će biti dodeljene za najbolji rad u svim kategorijama i po jedna nagrada za svaku od četiri kategorije – televizijski prilog, radijski prilog, internet i prilog u štampi.

Žiri zadržava pravo da u slučaju nezadovoljavajućeg kvaliteta radova ili neprijavljenih radova, ne dodeli nagradu u nekoj od kategorija.

Nagrade dodeljuje stručni žiri koga čine novinari.

Nagrade po kategorijama podrazumevaju jednak novčani iznos i plakete, dok će autoru najboljeg rada u svim kategorijama biti dodeljena i statua „Cvet jednakosti“.

Način i rok za dostavljanje radova

Radovi se mogu dostaviti poštom na adresu: Udruženje distrofičara Zlatiborskog okruga Užice, Ulica Kneza Lazara broj 2, 31000 Užice, sa naznakom – Za novinarski konkurs „Cvet jednakosti“ ili e-mail-om na adresu rcosiue@gmail.com (u Subject e-maila upisati – Za novinarski konkurs „Cvet jednakosti“).


Radove dostaviti najkasnije do 29. februara 2024. u 15 časova. Radovi pristigli posle navedenog roka neće biti razmatrani.
Za dodatne informacije osoba za kontakt je Tijana Brašnović, kontakt telefoni: 031/500-122 i 064/322 07 27.

„Kikini dani“

Udruženje distrofičara Zlatiborskog okruga, u znak sećanja na Tijanu Petrović – Kiku, organizuje manifestaciju „Kikini dani“. Tijana je bila dugogodišnja portparolka i aktivistkinja Udruženja.

Rođena je 1985. godine u Užicu gde je i živela i radila sve do februara 2013. kada nas je prerano napustila.

Zalagala se za promovisanje i upotrebu adekvatne terminologije, zagovarala socijalni model invalidnosti i njegovo sprovođenje u praksi, kao i za inkluzivni pristup osobama sa invaliditetom u društvu, u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene i socijalne zaštite. Njen veliki doprinos je i u zastupanju koncepta tzv. „univerzalnog dizajna“, koji se odnosi na pristupačnost svih javnih površina i objekata osobama sa invaliditetom. Rezultati njenog angažovanja prevazilazili su okvire lokalne zajednice i imali su veliki uticaj na kompletno srpsko društvo.

Do dana kada nas je prerano napustila, februara 2013. godine, Tijana je svakodnevno sprovodila svoju misiju i misiju Udruženja – unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i stvaranje jednakih mogućnosti za njih u društvu.

Namera nam je da i dalje negujemo i sprovodimo Tijanine ideje, a jedan od načina za to je i konkurs koji smo raspisali. Zbog toga, ali pre svega zbog sećanja na našu Kiku, želimo da konkurs za novinarsku nagradu „Cvet jednakosti” i manifestacija „Kikini dani”, koja će se deveti put zaredom održati u martu 2024. godine, postanu tradicija.

Sa ranije dodele nagrada: Natalija Vidić, RTS, Biljana Grujičić, Užička gimnazija, Čedomir Cicović, Udruženje distrofičara

Pogledajte i druge tekstove iz oblasti društvaputopise i reportaže sa stranice Užicemedia.

- Advertisement -