Konkurs MUP – predviđeno je da se od ukupnog broja polaznika Centra za policijsku obuku, jedan broj osposobljava za obavljanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajac, jedan broj za popunu mesta saobraćajni policajac i granični policajac.


Ministarstvo unutrašnjih poslova danas je raspisalo konkurs za upis 1.100 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku (COPO), za stručno osposobljavanje za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika i to za potrebe svih 27 policijskih uprava u Srbiji.


Svi zainteresovani, koji ispunjavaju uslove za upis, mogu se prijaviti do 11. avgusta, u policijskim stanicama po mestu prebivališta.

Konkurs MUP: Prijem 1.100 novih lica


Od 1.100 polaznika Centra za policijsku obuku, 550 će se stručno osposobljavati za obavljanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajac, 300 saobraćajni policajac i 250 na radnom mestu granični policajac.


Kandidati za polaznike se prilikom prijave na konkurs MUP izjašnjavaju za koje od ponuđenih radnih mesta žele da prođu stručno osposobljavanje, navedeno je u saopštenju Ministarstva.


Uslovi konkursa mogu se naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije:
www.mup.gov.rs i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs.

Policija Užice (Foto: Arhiva UžiceMedia)

Iz istorijata policije:


Prvim ministrom policije se smatra Jakov Nenadović, jedan od šest popečitelja Praviteljstvujuščeg sovjeta restrukturiranog 1811. godine. Ministarstvo vojno i ministarstvo unutrašnjih poslova su razdvojeni Zakonom o ustrojstvu centralne državne uprave 22. marta 1862. godine.

Devetnaesti vek bio je obeležen stalnim organizacionim i pravnim izmenama funkcionisanja ministarstva unutrašnjih poslova, imajući u vidu politička dešavanja i česte promene vlasti.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kraljevine SHS formirano je 7. decembra 1918. godine. Povereništvo unutrašnjih poslova je 7. marta 1945. godine preraslo u Ministarstvo unutrašnjih poslova, dok je 17. decembra 1946. godine usvojen Zakon o narodnoj miliciji.


Godine 1953, stvoreni su savezni i republički sekretarijati za unutrašnje poslove. Godine 1966, narodna milicija postaje samo milicija, a stvaraju se Služba javne bezbednosti, zadužena za unutrašnje poslove, i Služba državne bezbednosti, u čijem delokrugu su bili obaveštajni poslovi. Godine 1996, reč „milicija“ je zamenjena rečju „policija“, ali su službe i dalje bile pod jednim krovom.

Proces reforme policije započet je nakon političkih promena 2000. godine. Stupanjem na snagu Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji 2002. godine, izdvojen je obaveštajni aparat i formirana je Bezbednosno-informativna agencija, dok su reforme intenzivirane sprovođenjem „mape puta“ u procesu vizne liberalizacije. (Wikipedia)


Aktuelni ministar unutrašnjih poslova od 25. oktobra 2022. godine je Bratislav Gašić.

Za još korisnih tekstova, pratite naš sajt!

- Advertisement -