Otvaranjem likovne kolonije, na kojoj će akademski slikari stvarati dela sa motivima Tesle, hidrocentrale, reke Đetinje, počeće manifestacija „Tesla na Đetinji“. Predviđena je izložba „Dve lepotice-centrale na Đetinji“ i okrugli sto „Tesla, večna inspiracija“, na kome će stručnjaci govoriti o Teslinom delu, profesor dr Dobrosav Ružić, diplomirani inženjer elektrotehnike Goran Marjanović i urednik „Nove galaksije“ Stanko Stojiljković.

Manifestacija je 10. jula na platou ispred hidrocentrale, sa početkom u 17 časova, a ovogodišnju manifestaciju finansijski su pomogli užički privrednici i Grad Užice.

U 21 čas je kulturno- umetnički program pod nazivom „Vizionarima u čast“ , a potom koncert ansambla „O Đila“.

Podsećamo, da su Grad Užice, Udruženje Užičana u Beogradu, Udruženje „Srpski Krivak“ i Udruženje „Tesla na Đetinji“, prvi put organizovali 2016. manifestaciju pod nazivom „Tesli u čast“, povodom 160 godina od rođenja velikog naučnika.

Mala hidroelektrana „Pod gradom“ ili MHE „Pod gradom“, na reci Đetinji u Užicu ispod stare tvrđave je prva hidroelektrana sagrađena, 2. avgusta 1900. godine, po Teslinom višefaznom sistemu naizmenične struje, druga je po redu hidroelektrana (prva je sagrađena na reci Gradac u Valjevu, 9. maj 1900.) i treća javna električna centrala u Srbiji (prva je termoelektrana u Beogradu, 1893.

Spada u najstarije očuvane hidroelektrane u svetu koja je osposobljena da i danas iz svojih muzejskih „simens-halske“ generatora proizvodi električnu energiju. Hidroelektrana je neprekidno radila od 1900. do 1974. godine, kada je prestala zbog izgradnje pruge Beograd – Južni Jadran.

Nedaleko od muzejske hidroelektrane u Užicu, na padinama Zlatibora i Tare nalaze se Mokra Gora i Šargan kroz čije masive prolazi muzejska železnica Šarganska osmica i čiju glavnu karakteristiku predstavlja neobična trasa pruge uskog koloseke u obliku džinovske osmice kojom voz dva puta prolazi kroz istu geografsku tačku na različitoj nadmorskoj visini.

Uoči 100-godišnjice od izgradnje hidroelektrane jaz je uz ogromne napore očišćen i izvršena obnova samog objekta da bi centrala, 2. avgusta 2000. godine, bila svečano otvorena i puštena u rad jer je od velikog istorijskog, naučnog i tehničkog značaja za Srbiju i čitav svet.

Kompleks „Pod gradom“ pored muzejsko-turističke namene predstavlja i nezvaničnu obrazovnu ustanovu u kojoj se održava praktična obuka đaka i studenata gde se upoznaju sa osnovnim podacima o tehničko-tehnološkom razvoju.

U blizini najstarije očuvane hidroelektrane „Pod gradom“, na reci Đetinji, na samo šest kilometara uzvodno, nalazi se još jedna hidrolektrana „Turica“, puštena u rad 1. januara 1929. godine. Obe hidroelektrane predstavljaju veoma značajna inžinjerska dela, koje kada se uzme u obzir kada su projektovane i građene, bile su najsavremeniji objekti te vrste. Na osnovu Odluke 1979. godine utvrđena je za nepokretno kulturno dobro-spomenik kulture od velikog značaja

- Advertisement -