Javna rasrpava održana danas, a ukupan budžet za 2022. godinu iznosi 3,7 milijardi dinara. Planirano je više sredstava za zaštitu životne sredine, energetsku efikasnost, mere populacione politike…

02. decembar

Nacrtom je predviđen ukupan budžet za narednu godinu od 3,7 milijardi dinara što omogućava, pored funkcionalnih rashoda, veća izdvajanja za sve oblasti koje se podržavaju i finansiraju iz budžeta. Planirano je više sredstava za zaštitu životne sredine, energetsku efikasnost, podršku obrazovanju, mere populacine politike, socijalnu politiku, kulturu, komunalnu i saobraćajnu infrastrukturu, ulice i puteve, poljoprivredu, sport…

Na sastanku u okviru javne rasprave, učestvovali su građani, predstavnici mesnih zajednica, udruženja, organizacija civilnog društva, predstavnici stručnih službi i gradskog rukovodstva. Iznete su ideje, predlozi i sugestije u pogledu komunalne i putne infrastrukture, turističkih sadržaja, razvoja sela, nastavka izgradnje sportske infrastrukture, finansiranja udruženja i drugih pitanja važnih za funkcionisanje i razvoj našeg grada, kao i potreba građana. Jedan deo predloga već je predviđen samim Nacrtom budžeta, dok će ostali biti detaljno razmotreni, sa mogućnošću da budu uključeni u budžet i planove Grada za narednu godinu.

Nacrt budžeta za narednu godinu dostupan je na gradskom sajtu od prve polovine novembra i svi zainteresovani mogu da elektronskim putem pošalju predloge i sugestije, sve do 05. decembra.

Javna rasprava, najava

Javna rasprava Nacrta Odluke o budžetu grada Užica za 2022. godinu zakazana je za, četvrtak, 2. decembar.

Rasprava se održava u Velikoj sali Gradske kuće sa početkom u 17:00 časova.

Predlog Odluke možete pogledati na sledećem linku.

Užice, Gradska kuća (Foto: Iz arhive Užicemedia)

Hroniku kovid -19 tokom decembra možete pogledati na UžiceMedia.

Hroniku kovid – 19 tokom novembra možete videti na UžiceMedia.

Aktuelne podatke za Srbiju na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

- Advertisement -