Predviđeno je da se obradi više tema: prednosti i ograničenja zadruga, pravni osnov  delovanja zadruga, zadružni  principi i biznis, razlike izemđu zadruga i kompanija, ali će se govoriti i o problemima u razvoju zadruga u Srbiji, dosadašnjim pozitivnim i negativnim

Foto: Facebook screenshot

iskustvima. Učesnicima dvodnevnog smninara u Sevojnu govoriće Goran Živkov, Ivana Dulić Marković, Tamara Živadinović i Dragana Tar.
Seminar počinje u sredu, u 10 sati, u prostorijama restorana Kula, u organizaciji Centra za razvoj poljoprivrede, uz finansijsku podršku Ruske Federacije i UNDP.

 

- Advertisement -